Parlementaire enquête gaswinning Groningen

Een zwaar middel De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft en maakt het mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen, documenten op te vragen en betrokkenen onder ede te horen. Nederlanders die voor de verhoren door de commissie worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen. Het middel is relatief zeldzaam; […]

Waterstof: wat staat er te gebeuren?

De marktordening: Wie doet wat?  Op 23 maart publiceerde het ministerie van EZK de resultaten van de openbare consultatie over de marktordening van waterstof. Uit de 48 reacties bleek dat private en publieke partijen van mening verschillen over hoe de ordening van de markt eruit moet komen te zien. Over de productie van waterstof en […]

Invloed op de begroting 2022: schaakspel op twee borden

Vandaag, dinsdag 21 september, is het Prinsjesdag, de officiële opening van het parlementaire jaar en de presentatie van de begroting 2022. Dit jaar is het weer anders dan anders. Een nieuw kabinet laat sinds de verkiezingen in maart op zich wachten, waardoor het huidige demissionaire kabinet alleen met steun van de Tweede Kamer grote beslissingen […]

De nieuwe spelregels in de Tweede Kamer

Herziening van het Reglement van Orde – de nieuwe spelregels in de Tweede Kamer. Voor een effectieve public affairs-strategie is het natuurlijk essentieel om de procedures en de normen in de Kamer te kennen. In dit stuk kijken we naar welke nieuwe spelregels gelden voor de kersverse Tweede Kamer na het verkiezingsreces en waar dit […]

Terugblik: Jan Anthonie Bruijn te gast bij Publieke Zaken

Op 12 december organiseerde Publieke Zaken haar eindejaarsbijeenkomst, die opende met een scherpe column van Remco de Boer. Als spreker mochten wij Jan Anthonie Bruijn verwelkomen, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer en hoogleraar immunopathologie. Minder bekend is echter dat hij heeft meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma’s van de VVD. Dat leverde een boeiende lezing […]

Analyse programma’s Europese Verkiezingen 23 mei

Klimaat en energie is voor veel Nederlandse partijen een belangrijk thema bij de aanstaande Europese verkiezingen op 23 mei. Publieke Zaken signaleert in de verkiezingsprogramma’s een aantal overeenkomsten en verschillen. CO2-reductieBijna alle partijen willen de Europese ambitie voor CO2-reductie omhoog schroeven. D66, PvdA, VVD, CU/SGP (die samen één lijst hebben in Europa) en 50PLUS willen […]

Commissie tevreden over eigen voortgang Energie Unie

Dinsdag 9 april presenteerde de Europese Commissie haar vierde rapport over de Energie Unie. In ronkende bewoordingen stelt de Commissie dat dit pakket aan maatregelen, met het ‘Clean energy for all Europeans’ pakket (ook wel bekend als het Winterpakket) van eind 2016 als grootste onderdeel, een groot succes is. Voor Europese begrippen is een onderhandelingsperiode van […]

Minister Wiebes: het klimaatbeleid is een project van een generatie

Kort voor de kerstvakantie werd het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd en op 17 januari was minister van EZK Eric Wiebes aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Publieke Zaken om zijn visie te geven op het klimaatbeleid. De bijeenkomst werd ingeluid door de bekende energiecommentator Remco de Boer, die treffend Wiebes’ gebruik van eufemismen omschreef: ‘Tien maanden lang hebben […]

Zomerlezing door premier Mark Rutte

Na een urgente migratietop in Malta, een Nederlands ‘no’ tegen Trump en een ontmoeting met de Britse premier Theresa May deed onze minister-president Mark Rutte op 4 juli Publieke Zaken aan. Hier gaf hij antwoord op de vraag die op ieders lippen brandde: hoe verliep dat bezoek aan het Witte Huis nu echt? Volgens Rutte […]