De Verkiezingstijdlijn: Alle belangrijke data en evenementen op een rijtje

Eerder dan normaal komen de verkiezingen er weer aan, en dat heeft alles te maken met de val van het kabinet. Op 22 november mag Nederland weer naar de stembus, vanwege een intern conflict binnen Rutte-IV. De coalitie werd het niet eens over de kabinetsinzet op het gebied van asielbeleid. Hierdoor hadden de partijen uit […]

Nederland moet weer bezuinigen, maar de klimaattrein stoomt door

De Voorjaarsnota ligt in de Tweede Kamer en dat betekent dat de discussie over de staatsschuld en de uitgaven van het kabinet weer gevoerd gaat worden. Er wordt een koerswijziging ingezet, want na jaren van uitgeven is Nederland genoodzaakt om te bezuinigen. Het kabinet heeft namelijk te maken met een aantal forse tegenvallers. Zo ondersteunt het […]

Van de IBO Klimaat menukaart tot een voorgeschotelde Voorjaarsnota

Uit de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2022, die op 1 november vorig jaar uitkwam, bleek namelijk dat de bestaande kabinetsplannen voor CO2-reductie nog niet optellen tot het gewenste doel van 55% reductie ten opzichte van 1990. Deze KEV wordt ieder jaar gepubliceerd om juist die inzage te geven in het CO2-reductie bereik van de voorgenomen […]

Het Publieke Zaken jaaroverzicht 2022 – Van crisis naar crisis

Dit drukke jaar, waarin het aantal uitdagingen toenam, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp als ‘een jaar van grote gebeurtenissen’.  Zo sprak de Oekraïnse president Zelensky de Tweede Kamer toe. Nog nooit eerder kwam het voor dat een buitenlands staatshoofd het Nederlandse parlement toesprak. Daarnaast werd in oktober opnieuw parlementaire geschiedenis geschreven door de schorsing van […]

De parlementaire enquête gaswinning Groningen : Een terugblik

De komende maanden werkt de enquêtecommissie aan haar eindrapport. Hierin worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. In totaal vorderde de commissie ruim 600.000 documenten van 47 organisaties. Ook voerde ze 124 besloten voorgesprekken en is de commissie is in totaal 5 keer op werkbezoek […]

Prinsjesdag 2022: Niets nieuws onder de zon…?

“In de spoedig aan te bieden energienota stelt het kabinet een integraal beleid voor om te komen tot een vertraging van de groei van het verbruik en een vergroting van de zekerheid van de energievoorziening.” Het had zomaar vandaag tijdens Prinsjesdag kunnen zijn gezegd. Ware het niet dat deze zin uit de Troonrede van 1974 […]

Parlementaire enquête gaswinning Groningen

Een zwaar middel De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft en maakt het mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen, documenten op te vragen en betrokkenen onder ede te horen. Nederlanders die voor de verhoren door de commissie worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen. Het middel is relatief zeldzaam; […]

Waterstof: wat staat er te gebeuren?

De marktordening: Wie doet wat?  Op 23 maart publiceerde het ministerie van EZK de resultaten van de openbare consultatie over de marktordening van waterstof. Uit de 48 reacties bleek dat private en publieke partijen van mening verschillen over hoe de ordening van de markt eruit moet komen te zien. Over de productie van waterstof en […]

Invloed op de begroting 2022: schaakspel op twee borden

Vandaag, dinsdag 21 september, is het Prinsjesdag, de officiële opening van het parlementaire jaar en de presentatie van de begroting 2022. Dit jaar is het weer anders dan anders. Een nieuw kabinet laat sinds de verkiezingen in maart op zich wachten, waardoor het huidige demissionaire kabinet alleen met steun van de Tweede Kamer grote beslissingen […]