Public affairs-advies, strategie en uitvoering

De start van elke succesvolle beïnvloedingsstrategie is het op orde brengen van de informatievoorziening. Maar wat doet u vervolgens met deze informatie? Onze dienstverlening richt zich daarom op het ontwikkelen en structureren van de belangenbehartiging. Daarvoor hebben we verschillende instrumenten.

Onze aanpak

Strategie en coaching

Het team van Publieke Zaken beschikt over veel denkkracht en expertise. Onze adviseurs hebben achtergronden in de Tweede Kamer en de energiesector. Wilt u een stapje verder met de informatie die u via Mijn Publieke Zaken ontvangt? Dan is een adviestraject bij Publieke Zaken iets voor u. Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij concrete projecten als een petitie-aanbieding, maar zijn ook beschikbaar voor terugkerende duidingsgesprekken op de langere termijn.

Stakeholdermanagement en -analyse
In de huidige complexe samenleving is inzicht in de standpunten van uiteenlopende stakeholders onontbeerlijk voor een eigen beïnvloedingsstrategie. Het gaat om zowel de opvattingen in de politiek als om die van concurrenten en belangengroepen. Dankzij de grote transparantie op sociale media zijn zelfs de meningen van individuen af en toe doorslaggevend in de opinie- en besluitvorming. Een goede stakeholderanalyse geeft inzicht in de belangen, meningen en gevoeligheden van alle belanghebbenden. Een dergelijke analyse is daarom een effectief middel om een slagvaardige lobbystrategie op te stellen en uit te voeren. Publieke Zaken helpt u hierbij.

 

Haalbaarheidsstudies en onderzoek
Voorafgaand aan een public affairstraject kan het zinvol zijn om eerst de haalbaarheid van het project te onderzoeken. In een haalbaarheidsstudie onderzoeken wij de kansen en risico’s. Met behulp van ons uitgebreide netwerk brengen wij de posities van de regering, ambtenaren, politieke partijen, marktspelers en andere relevante stakeholders in kaart. Wie zijn de belangrijkste spelers in het proces (politici, ambtenaren, opinion leaders, belanghebbenden, concurrenten?). Met wie kunt u samenwerken en hoe verbinden wij de verschillende belangen.

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een go/no-go beslissing. Zijn vervolgstappen zinvol en zo ja, hoe ontwikkelen wij samen een op maat gesneden lobbystrategie?

Samenwerkingsverbanden en coalities
Verbinden begint met de inhoud: klopt uw verhaal? Vanuit die inhoud kan vervolgens een relatie worden opgebouwd, zodat u de juiste politici en ambtenaren weet te vinden, en zij u. Onze jarenlange ervaring en grote netwerk vormen een solide basis voor het vergroten van úw netwerk als belangrijk onderdeel van de public affairs. Uiteraard gaat het daarna om het onderhouden daarvan.

Daarnaast kan Publieke Zaken u helpen bij het toetsen van uw ideeën en het vergaren van draagvlak. Door bijvoorbeeld een klankbordgroep samen te stellen van deskundigen, kan Publieke Zaken u verder helpen in de vormende fase. Het in een vroeg stadium toetsen van ideeën is effectief om de boodschap bij te stellen of om te besluiten het idee te laten rusten. Of juist met volle kracht verder te gaan.

Ook daarna is Publieke Zaken beschikbaar om u aan de juiste contacten te helpen. Zo hebben wij veel ervaring met het samenbrengen van coalities. Een tijdelijke coalitie van gelijkgestemde partijen laat zien dat uw boodschap een breed draagvlak heeft. Dit kan helpen resultaat te behalen. Soms vraagt het een open blik om ook niet direct voor de hand liggende coalitiepartners te gaan zoeken. Een opmerkelijke coalitie geeft uw boodschap extra attentiewaarde en zeggingskracht.

Public affairs, ook voor startups
De energiesector  strekt zich uit over de volle breedte van het bedrijfsleven, van mkb-bedrijf tot beursgenoteerde multinational. Publieke Zaken heeft veel ervaring met het adviseren van bedrijven en verenigingen die nog niet beschikken over een compleet uitgekiende public affairs-strategie. Ons doel is om u te helpen deze strategie te ontwikkelen. Wij delen graag onze kennis en ervaring om opstartende bedrijven een stapje verder te helpen. Publieke Zaken gelooft in een persoonlijke aanpak. Zo nemen wij u van harte een middag mee naar de Tweede Kamer en is er de mogelijkheid om op maat gemaakte duidingsgesprekken te voeren. Schroomt u dus niet om contact op te nemen wanneer u uw eerste stappen zet in het Haagse.

Meer weten?

Neem contact op met Thomas Truijens
E-mail: thomas.truijens@publiekezaken.eu
Tel.: +316 273 19 856
Publieke zaken Thomas Truijens