Wees altijd op de hoogte

Energie raakt iedereen. Energiekosten kunnen een aanzienlijk deel van uw bedrijfskosten uitmaken. Of wilt u juist in de energiesector investeren en zoekt u een inschatting qua richting van de energiemarkten voor de komende tijd? Ook voor financiële partijen is het belangrijk om de kansen en risico’s in de energiesector of de energie-intensieve sectoren goed te monitoren. Om een goede inschatting te maken wat betreft uw energiekosten, risicomanagement of investering in de sector is goede kennis van de markt cruciaal.

Energiemarkten worden continu beïnvloed door diverse factoren. De groei van de vraag naar energie is bijvoorbeeld het gevolg van economische ontwikkelingen. Maar ook fiscaal en monetair beleid en valutakoersen kunnen van invloed zijn. Het aanbod van energiebronnen kan zomaar onverwachts veranderen. Onderhoud, weersomstandigheden, im- en exportcapaciteit, (on-)geplande veranderingen in de productiecapaciteit en andere factoren kunnen voor grote prijsschommelingen zorgen. Ook (geo)politieke aspecten zijn van tijd tot tijd van invloed op de energieprijzen. Tot slot spelen ook handelsstrategieën, waaronder arbitrage in tijd en plaats en marktspeculatie, een bepalende rol bij de prijsvorming van diverse energiebronnen. Deze marktdrijfveren zijn iedere dag weer anders, en zij verschillen continu per energiebron.

Aan de slag met Energy Research & Strategy

Het vergt veel tijd en ervaring om deze marktontwikkelingen dagelijks goed bij te houden. Publieke Zaken Energy Research & Strategy neemt deze zorg uit handen en biedt u diverse mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de voor u relevante energiemarkten.

In de diverse Marktupdates beschrijven en duiden we de relevante ontwikkelingen op de markten van natuurlijke hulpbronnen.

Ieder kwartaal neemt Hans van Cleef u mee langs de recente ontwikkelingen op de energiemarkten.

Halfjaarlijks tijdens een lunch of diner in gesprek gaan over de ontwikkeling op gebied van energie en klimaat.

Onze kennis op het gebied van economische- en marktanalyses vertalen wij graag naar de situatie voor uw bedrijf/sector.

Diverse keren per jaar cursussen waarmee u uw kennis en inzichten in de energiemarkt kunt vergroten.

Hans van Cleef neemt u tijdens een interactieve lezing mee in de recente ontwikkelingen op de energiemarkten.

ERS in het nieuws

Meer weten?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om te kijken wat PZ ERS voor u kan betekenen.