Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is het nodig om precies te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. Het scherp bijhouden van externe ontwikkelingen rond energie-, afval-en klimaatbeleid vereist specialistische kennis van zowel de procedures als de inhoud. Onze monitoringdienst Mijn Publieke Zaken houdt u op de hoogte van wat er op uw dossier speelt, zowel in politiek Den Haag als Brussel en indien nodig bij provincies en gemeenten. Een goede monitor helpt uw organisatie om proactief haar doelen te realiseren door op het juiste moment actie te ondernemen. Beter een lucifer doven dan een uitslaande brand.

Publieke Zaken selecteert de voor u relevante beleidsstukken, wetsvoorstellen, moties, amendementen, schriftelijke vragen en andere politieke en specialistische documenten en publicaties. Ook persberichten en weblogs van politieke partijen, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties worden gezien. We analyseren deze berichtgeving voor u, brengen deze informatie indien nodig direct onder uw aandacht en stellen (mogelijke) vervolgacties en strategische stappen voor.

U kunt ervoor kiezen om direct op de hoogte te worden gesteld of een dagelijks of wekelijks nieuwsoverzicht te ontvangen. Elke individuele gebruiker van ons monitoringssysteem kan volledig naar eigen inzicht instellen op welke frequentie hij of zij welke type documenten over welke thema’s wil ontvangen.

Publieke Zaken is geen nieuwsdienst, maar een public affairs-adviesbureau. Informatie die wij toesturen is ter zake en wordt voorzien van een advies. Zo plaatsen wij informatie die wij toesturen altijd in een politieke en procedurele context zodat u snel kunt beslissen of verdere actie nodig is. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor vragen. Bovendien zal de informatie in duidelijke taal zijn die u intern in uw organisatie kan verspreiden.

Europa

Veel van het energie-, milieu- en landbouwbeleid komt vandaag de dag uit Brussel. Daarom helpt onze Europese monitoring u om wetgeving vanaf de start aan te zien komen. Via de EU-monitor volgt u de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Wij weten als geen ander dat Europese besluitvorming soms chaotisch en ondoorzichtig oogt. Daarom voorzien wij onze EU-monitor van duidelijke uitleg over de procedures en vervolgstappen. U kunt via Mijn Publieke Zaken in een oogopslag zien in welke fase van de Europese besluitvorming een document of beslissing zich bevindt. Wilt u vervolgens proactief inspelen op de besluitvorming? Ook dat is geen probleem: Publieke Zaken ondersteunt en begeleidt u bij het leggen van contacten in Brussel, zodat u niet alleen op het Haagse Plein maar ook op het Place du Luxembourg de weg weet.

Nederland

Publieke Zaken houdt kantoor op een steenworp afstand van het Binnenhof. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. De nationale monitoring van Publieke Zaken is zeer uitgebreid. Met een abonnement op Mijn Publieke Zaken bent u ervan verzekerd dat u naast de meest relevante wetten en brieven ook de mogelijkheid heeft om te worden geïnformeerd over elk verzoek, e-mailprocedure en schriftelijke vraag. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via Mijn Publieke Zaken verslagen te ontvangen van de meest relevante debatten. Zo biedt Mijn Publieke Zaken voor iedere gebruiker maatwerk.

Provincie en Gemeente

De uitvoering van energie- en milieubeleid komt in steeds grotere mate bij lokale overheden te liggen, bijvoorbeeld via Regionale Energie strategieën. Om grip te krijgen op de uitvoeringsagenda’s van Europees en nationaal beleid is inzicht in de politiek op decentraal niveau daarom van groot belang. Via Mijn Publieke Zaken heeft u toegang tot de politieke besluitvorming in alle Nederlandse provincies en de belangrijkste gemeenten. Wij volgen niet alleen de provinciehoofdsteden, maar ook gemeenten die in de energietransitie een belangrijke rol spelen. Bovendien stroomlijnt Publieke Zaken voor u de informatie die vanuit de gemeenten en provincies komt. Zo zijn wij altijd beschikbaar om nadere analyses te maken van akkoorden, strategieën en begrotingen.

Meer weten?

Neem contact op met Thomas Truijens voor vragen over de Publieke Zaken Politieke Monitor.

Email: thomas@publiekezaken.eu
Tel: +31 (6) 27 31 98 56

Search