Vacature Stage (per februari 2021)

Wij zijn per 1 februari 2021 op zoek naar stagiair(e)s die ons team komen versterken

Heb jij aantoonbare affiniteit en interesse in het publieke en politieke debat, een scherpe blik en goede schrijfvaardigheden, neem dan contact met ons op!

Publieke Zaken is een public affairs-advieskantoor gevestigd in Den Haag aan de Lange Houtstraat 15b. Wij adviseren organisaties met name in de sectoren energie, duurzaamheid, klimaat, circulaire economie en mobiliteit bij de ontwikkeling en uitvoering van hun public affairs-strategie.

Wie zoeken wij?

  • Een HBO of WO-student in de laatste fase van zijn of haar studie, of net afgestudeerd;
  • Je hebt affiniteit met politiek, media en samenleving;
  • Je hebt interesse in vraagstukken op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaat, circulaire economie en mobiliteit (niet per se kennis of ervaring nodig);
  • Je bent communicatief, analytisch sterk en zelfstandig;
  • Goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels

Wat bieden wij?

  • We bieden een afwisselende ervaringsplek in een klein, hecht team. Geen dag is hier hetzelfde! In korte tijd leer je alles over lobbyen, campagnes en mediastrategieën op het gebied energie- en duurzaamheidsvraagstukken.
  • Een dynamische werkomgeving, tegenover het Plein en de Tweede Kamer (en nu in coronatijd via een goed georganiseerde digitale werkomgeving);
  • Een gezellige en informele sfeer;
  • Passende stagevergoeding

Wat ga je doen?

Stagiaires draaien in ons team zo snel mogelijk volwaardig mee. Per februari 2021 heeft ons team versterking nodig van iemand met affiniteit voor nationale en/of lokale politiek. In eerste instantie zul je je vooral bezighouden met het volgen en analyseren van debatten en besluitvorming in gemeenten, provincies, en het nationale parlement en hierover rapporteren en adviseren naar onze klanten.

Daarnaast is er ruimte om mee te kijken bij de andere werkzaamheden op kantoor. Aan het eind van de stage heb je een goed beeld van het werk van een public affairs adviseur en heb je verdiept in een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie.

Publieke Zaken is een snelgroeiend adviesbureau. Mocht de samenwerking goed bevallen dan bestaat de mogelijkheid om te blijven voor een langer dienstverband.

Interesse? Stuur een motivatiebrief en je cv naar marco@publiekezaken.eu. Graag ontvangen we reactie voor 26 januari 2021.

Kijk voor meer informatie verder op onze website of bel Marco (06-46133899).

Terugblik: Jan Anthonie Bruijn te gast bij Publieke Zaken

Op 12 december organiseerde Publieke Zaken haar eindejaarsbijeenkomst, die opende met een scherpe column van Remco de Boer. Als spreker mochten wij Jan Anthonie Bruijn verwelkomen, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer en hoogleraar immunopathologie. Minder bekend is echter dat hij heeft meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma’s van de VVD. Dat leverde een boeiende lezing over de beïnvloedingsmomenten van verkiezingsprogramma tot Eerste Kamer op.

De beïnvloedingsruimte is het grootst aan “de origo”, tijdens de totstandkoming van het verkiezingsprogramma dus. Volgens Bruijn is het niet onterecht dat lobbyisten zich vooral richten op de Tweede Kamer. Daar vindt immers het politieke proces plaats. De programmacommissies staan vaak echter open voor nieuwe ideeën en toch lopen lobbyisten de deur daar niet plat. Volgens Bruijn is dat een gemiste kans. Tegelijkertijd zit er ook een keerzijde aan dit beïnvloedingsmoment. Bruijn: “Iedereen vraagt om geld. Alleen vragen om geld gaat meestal snel in de oubliette.” Wil je opvallen bij een commissie, dan heb je een goed dekkingsplan nodig, aldus Bruijn.

Ook de behandeling van een wet in de Eerste Kamer vormt een goed beïnvloedingsmoment. Betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Eerste Kamerleden kunnen geen amendementen indienen, maar hebben wel beschikking tot het indienen van een motie. Deze moties kunnen oproepen tot een bepaalde interpretatie van een wet. Zo is het toch mogelijk om het politieke compromis dat in de Tweede Kamer is gesloten aan te passen.

Er was ook ruimte voor persoonlijke vragen. Bruijn lichtte toe dat hij als voorzitter van de Eerste Kamer niet alleen bezig is met procedures, maar ook spannende en indrukwekkende momenten beleeft. “Prinsjesdag was een prachtige ervaring om te doen,” zei Bruijn, “heel eervol”. Hij benadrukte dat hij als voorzitter het Parlement representeert. Dat maakt de baan volgens hem bijzonder.

Minister Wiebes: het klimaatbeleid is een project van een generatie

Kort voor de kerstvakantie werd het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd en op 17 januari was minister van EZK Eric Wiebes aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Publieke Zaken om zijn visie te geven op het klimaatbeleid. De bijeenkomst werd ingeluid door de bekende energiecommentator Remco de Boer, die treffend Wiebes’ gebruik van eufemismen omschreef: ‘Tien maanden lang hebben honderden mensen gewerkt aan de verbouwing van ons land. Wiebes noemt het een leuk beginnetje.’ De Boer erkende wel dat de minister geen makkelijke taak heeft, met aan de ene kant Klaas ‘proefballon’ Dijkhoff en aan de andere kant Rob ‘Robot’ Jetten in de cockpit. ‘De minister redt wat er te redden valt’, concludeerde hij.

Vervolgens was het aan de minister zelf om zijn dilemma’s en oplossingen te schetsen. Het doel is het probleem niet, aldus Wiebes. ‘Er zijn meer meningen over instrumenten dan over de doelen’. Het probleem is dat er allerlei mensen zijn die instrumenten van tafel willen halen. Geothermie staat dan opeens gelijk aan aardbevingen, zon op land is slecht voor de agrarische sector en ‘biomassa is eigenlijk nooit een goed idee’. Mijn belangrijkste rol is de alle opties steeds terug aan de tafel te brengen. Als we opties uitsluiten, loopt Nederland echter het risico dat het klimaatbeleid een heel stuk duurder wordt, zo waarschuwde Wiebes.

Hoe duur dan precies? Volgens de minister wordt 0,5% van het nationaal inkomen op dit moment besteed aan het klimaatbeleid. De economische groei bedraagt ongeveer 2,5%. We moeten het klimaatbeleid zien als een verzekeringspremie, aldus Wiebes. Economische groei heeft nare neveneffecten zoals meer CO2-uitstoot en die kunnen we met de premie aanpakken. Ook nuanceerde de minister de houding van de industrie, die in de media niet altijd positief wordt omschreven. ‘De industrie stoot een kwart uit, heeft een derde van de opgave en krijgt een zesde van de subsidies’. De vraag of het klimaatbeleid eerlijk is, is daarmee niet beantwoord. Bij de huishoudens ‘telt immers elke cent’, aldus Wiebes. Bovendien is het van groot belang dat mensen weten wat hen te wachten staat. Op die manier kunnen we de transitie uitvoeren die niet alleen eerlijk is, maar ook eerlijk voelt. ‘Het is een project van een generatie’, concludeerde de minister.

Zomerlezing door premier Mark Rutte

Na een urgente migratietop in Malta, een Nederlands ‘no’ tegen Trump en een ontmoeting met de Britse premier Theresa May deed onze minister-president Mark Rutte op 4 juli Publieke Zaken aan. Hier gaf hij antwoord op de vraag die op ieders lippen brandde: hoe verliep dat bezoek aan het Witte Huis nu echt? Volgens Rutte was er sprake van een ontspannen sfeer. ‘We hebben immers dezelfde handelsachtergrond, alleen heb ik mijn naam niet op een gebouw staan’, grapte de premier. Bovendien heeft Nederland een handelstekort ten opzichte van de VS, dus vroeg Rutte aan Trump wat hij daaraan ging doen. ‘De Brexit is en ongelooflijke gebeurtenis, maar we hebben geen andere keus dan hem adequaat uitvoeren,’ zei de premier. Goede relaties met Groot-Brittannië zijn voor Nederland van groot belang.

Na deze geopolitieke introductie was er ook ruimte voor vragen vanuit de zaal. Bij Publieke Zaken is het geen verrassing dat de premier nog even het vuur aan de schenen werd gelegd over energievraagstukken. Rutte benadrukte dat groenrechts weliswaar geen geslaagd merk is gebleken, maar dat dit concept wel aan de basis staat van zijn opvattingen. ‘We moeten van Nederland een gidsland maken als het gaat om het klimaat. Andere landen moeten ons weten te vinden zoals dat nu al bij water en agrofood het geval is’, stelde Rutte. Tegelijkertijd herhaalde hij dat Nederland te klein is om te ver uit de pas te lopen. We moeten binnen Europa een oplossing vinden of anders met de ons omringende landen. Volgens de premier is het geen optie om de rest van de wereld aan te spreken op vervuiling, terwijl wij zelf ‘de pijp laten roken’. De premier was zeer positief over de Nederlandse ambities en de toekomstige generatie: ‘de jongeren hoef ik in ieder geval niet meer te overtuigen, want zij zijn al pro-klimaat’. Met deze hoopvolle boodschap in gedachten kijken wij terug op een geslaagde bijeenkomst!

De energietransitie: vertrouwen in elkaar en in de toekomst

“Dit is geen kabinet van stilstaan”, zo opende Gert-Jan Segers op woensdag 31 januari zijn lezing voor zo’n negentig geïnteresseerden in een vol Publieke Zaken-kantoor. In zijn speech blikte de ChristenUnie-leider vooruit op het dit jaar te sluiten Klimaat- en Energieakkoord.

Segers sprak zijn bewondering uit voor minister Wiebes. “Hij is in staat geweest om in korte tijd een stilliggend project weer op gang te brengen.” Wiebes’ politieke kleur staat hem daarbij absoluut niet in de weg. “Het is niet liberaal om je troep niet achter je op te ruimen”, aldus Segers. “Zo kan je samen verder.” Hij benadrukte dat Groningen op dit moment bovenaan de kabinetsagenda staat.

De tweede uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs ook mee kunnen doen aan de energietransitie. “Ik maak me zorgen om energiearmoede”, zei Segers. “De transitie in de gebouwde omgeving is een enorme opgave, niet in de laatste plaats in het sociale domein.” Hiervoor moet nog een bestuursakkoord worden afgesloten. In reactie op de vraag of nul-op-de-meter essentieel is, antwoordde hij dat nieuwbouwwijken anders worden gebouwd. “Als nul-op-de-meter een norm is, moet alles en iedereen eraan werken om die te halen.”

Naast de huishoudens hebben we natuurlijk ook de industrie nodig om de klimaatdoelen te halen. Wie het Regeerakkoord leest, kan niet om Carbon Capture and Storage (CCS) heen. “Waarom moeten we nog een akkoord sluiten als we het antwoord al weten?”, klonk het uit de zaal. “Dit kabinet wil niet achterblijven bij het Akkoord van Parijs,” bevestigde Segers. Volgens hem zijn de middelen om de geformuleerde klimaatdoelstellingen te halen van ondergeschikt belang aan het doel zelf. “Zonder CO2-opslag wordt het lastig om de ambities van ChristenUnie en D66 waar te maken.”

Ten slotte werd de Nederlandse innovatiekracht besproken. “Wind op zee is ontwikkeld door innovatie”, stelde een bezoeker. “Hoe realiseren we meer innovatie als er niet genoeg technici zijn?” Segers gaf aan dat de overheid slechts beperkte invloed heeft om jongeren voor technische studies te laten kiezen. “Het is moeilijk om in te schatten waar iemand over vier jaar terecht moet komen, in een technologie die telkens vooruit gaat.”

Toch sloot de ChristenUnie-voorman af met een positieve boodschap: “Innovatie zit in ons DNA. De economie en samenleving passen zich snel aan en ondernemers zien altijd kansen. Dat stemt mij hoopvol”.

 

De begroting binnenstebuiten gekeerd – Verslag van de workshop begroting op 3 oktober

Op dinsdagmiddag 3 oktober verzamelt een groep energie-experts zich in het sfeervolle tuinhuis van de Haagsche Kluis voor een workshop over de begroting. Aukje de Vries, woordvoerder Financiën voor de VVD in de Tweede Kamer, neemt de zaal mee door de begrotingscyclus. Begroten, waarom doen we dat eigenlijk? ‘Politici zijn net mensen’, zegt De Vries lachend, ‘zonder een goede begroting ontstaat er chaos’. Eigenlijk is de Tweede Kamer het hele jaar met drie begrotingen bezig: die van het voorbije, het lopende en het komende jaar. Het is dan ook lastig om te bepalen wat het juiste moment is voor externe input. De Vries wil wel een tipje van de sluier oplichten: ‘dat moment ligt heel vroeg, nog vóór Prinsjesdag’, stelt ze.

De Vries legt ook uit dat de Tweede Kamer gebonden is aan strenge begrotingsregels, die gelden voor de hele regeerperiode. Het is belangrijk om deze te kennen. Ze geven aan waar ruimte is om te schuiven met geld. De vraag klinkt of De Vries weet hoe het voor de komende kabinetsperiode zit. ‘Het Regeerakkoord? Dan zeg ik altijd met een uitgestreken gezicht: “Daar mag ik niks over zeggen”.’

Na de basiskennis weer opgefrist te hebben, is het tijd voor een beter inkijkje in de begroting van Economische Zaken (EZ). ‘Er is weinig ruimte voor nuance in het energiedebat’, stelt Hans van Cleef, senior sectoreconoom bij ABN AMRO. Dit ziet hij ook terug in de begroting van EZ. ‘Het publiek wil een zwart-wit discussie’, zegt Van Cleef terwijl hij een afbeelding van een zebra laat zien. De boodschap? De zebra heeft een regenboogjasje nodig. Het energiedebat kent immers meer kleuren dan alleen zwart en wit.

De overheid moet mensen ook aanspreken, stelt Van Cleef. De noodzaak tot bewustwording van duurzaamheid wordt steeds groter, en daarom moet de overheid hiervoor marketingbudget vrijmaken. Ook geeft Van Cleef aan dat het voor banken moeilijk is om gedurfde projecten voor duurzame energie te financieren. ‘De oplossing ligt in standaardisatie en kennisopbouw.’ Toch is het niet alleen hernieuwbaar wat de klok slaat. ‘De olieprijs zal in 2018 hoger liggen dan de door het kabinet voorspelde 50 USD per vat. De markt trekt aan, en er zal een balans ontstaan,’ aldus Van Cleef.

We moeten het samen doen. Zowel wereldwijd, waar Nederland bijvoorbeeld jaarlijks 2,5 miljoen mensen van duurzame energie voorziet, als in ons land zelf. Dat laatste vraagt ‘om meer aandacht voor de energietransitie, CO2-reductie en bewustwording bij de consument’, zegt Van Cleef.

Kortom: de begroting is heel belangrijk, maar het energiebeleid is niet alleen in cijfers te vangen.

Foto’s door Annemoon van Hemel, tekst door Sam Lansink

We kijken terug op een geslaagde en constructieve verkiezingsbijeenkomst!

Natuurlijk was het thema energie, duurzaamheid en Klimaat. Remco de Boer (BNR/FD) trapte de bijeenkomst af met een scherpe en hilarische column om het publiek vast op te warmen (klik hier om een deel terug te lezen). Zo stelde “het CDA in het Trump-tijdperk erg teleur, veel te degelijk”.  Daarna gingen Agnes Mulder (CDA) en Andre Bosman (VVD) in debat onder leiding van Carla Joosten. Ook het publiek kon de ervaren Kamerleden kritisch bevragen!

De urgentie voor de energietransitie wordt gevoeld, zo stelde Agnes Mulder: “Er is geen plan B, dit moeten we gewoon doen. We kunnen het ons niet veroorloven dat dit een hobby blijft van de linkerkant van de Kamer.” Daarbij kiest het CDA voor “innovatie, werkgelegenheid en draagvlak”.

De energieagenda van Minister Kamp stelt dat we gaan sturen op CO2. Een verstandige doelstelling vindt Andre Bosman: “Als CO2 een reële prijs krijgt, gaan zaken vanzelf en gaat iedereen aan de slag met energiebesparing en investeringen. Bij een CO2 prijs binnen het ETS blijven we echter wel kijken naar wat andere landen doen”.

Andre Bosman gaf daarnaast een toelichting op zijn amendement op het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Bosman stelt voor om de verplichte aansluiting op het gasnet los te laten. Hij wil “de gemeenten in hun kracht te zetten om na te denken wat ze kunnen doen aan alternatieven voor een gasaansluiting.”

Ook Remco Dijkstra (VVD) was aanwezig bij het debat. Op verzoek gaf hij een korte toelichting op zijn activiteiten in de rol van Rapporteur over het Europese Winterpakket en de Energie-unie. “Energie en Klimaat zijn immers bij uitstek zaken die je Europees moet regelen”.

Voorafgaand aan het debat vond ook de lancering van “Mijn Publieke Zaken” plaats. Onze nieuwe database om altijd op de hoogte te blijven van de beleidsontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Klik hier voor de informatiefolder.

Bijgaand een impressie van de bijeenkomst.

In gesprek met de minister van Defensie

Op dinsdag 23 augustus was de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, te gast bij Publieke Zaken. De minister hield een korte inleiding over de relatie tussen internationale veiligheid en energie. Ook keken we gezamenlijk vooruit naar het komende politieke jaar en de verkiezingen van maart 2017. De geopolitieke dynamiek vraagt steeds meer aandacht en steeds vaker wordt een beroep gedaan op het ministerie van defensie. Het beveiligen van handelsroutes, toegang tot grondstoffen en energie, maar ook onze eigen veiligheid vragen om continue aandacht.

 

Bezoek aan Green Energy Park Dörpen

Eind mei is het team van Publieke Zaken samen met een aantal partners op bezoek geweest bij het Green Energy Park in Dörpen. Het Green Energy park is een internationaal onderzoeksproject, waar windenergie, zonne-energie, diepe geothermie en waterkracht samen komen. Het is bovendien de locatie waar elektriciteit binnenkomt van de verschillende Duitse offshore windparken. De transporteerbare gelijkstroom wordt hier omgezet tot voor huishoudens bruikbare wisselstroom. Ook hier speelt de zoektocht naar het juiste medium en de juiste plek om stroom te kunnen op slaan.

 

IMG_0868 Energieversorgung1 green energy park

Opening kantoor aan de Lange Houtstraat 15b

Ongeveer een half jaar geleden heeft Publieke Zaken een frisse doorstart gemaakt als Public Affairs adviesbureau. Inmiddels zijn wij met een enthousiast en betrokken team van vijf adviseurs aan het werk om bedrijfsleven en overheid met elkaar te verbinden. Sinds kort hebben wij een nieuw kantoor in Den Haag, een prachtige uitvalsbasis om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Om dit te vieren heeft de Minister van Economische Zaken Henk Kamp, in aanwezigheid van voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein, het kantoor van Publieke Zaken officieel geopend.

Klik hier voor de speech van René Leegte.

Klik hier voor meer fotos van de opening.

Opening kantoor door Henk Kamp Het team van Publieke Zaken Opening kantoor aan de Lange Houtstraat

Search