Mark Frequin

Mark Frequin is als associé verbonden aan Publieke Zaken

Over Mark

Mark Frequin heeft meer dan 40 jaar bij de overheid gewerkt. Behalve bij de provincie Zuid-Holland werkte hij bij acht ministeries. Meestal in de rol van directeur-generaal (dg); zoals bij IenW als dg Mobiliteit, bij BZK, als dg Wonen en Bouwen; en bij EZ als dg Energie en Telecom. Veel functies zaten op het snijvlak van overheid en markt. Daarnaast was hij ook werkzaam als dg Wonen, Wijken en Integratie bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als directeur primair onderwijs bij OCW en plaatsvervangend secretaris-generaal bij Justitie. Tijdens de Corona pandemie heeft Mark twee crisisorganisaties opgezet en geleid. Dit deed hij samen met verschillende maatschappelijke actoren. Mark schrijft bovendien artikelen en boeken over de samenwerking van ministers en (top)ambtenaren. Hij was veel jaren voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement en organiseert al vele jaren het Reuringdebat. In opdracht van de Algemene Bestuursdienst stelde hij het Kompas voor Publiek Leiderschap voor de overheid op.

Mark wil zich blijvend inspannen om de overheid nog beter te maken, om meer publiek leiderschap te tonen en vooral om veel toegankelijker te zijn voor burgers en bedrijven. Veel nieuwe oplossingen voor grote vraagstukken moeten volgens hem komen vanuit meer samenwerking van de overheid met maatschappelijke actoren.