ERS & PZ

11 april 2024

Schrijf u in: Masterclass Energiemarkten

In mei 2024 staat onze Masterclass Energiemarkten op de planning. Wilt u meer leren over de invloed van economische ontwikkelingen op de vraag naar energie? Vraagt u zich af in hoeverre nationale en internationale politiek hierbij een rol spelen? En bent u benieuwd naar het effect van het energie- en klimaatbeleid op de markten en marktprijzen? Lees dan verder om u in te schrijven voor deze Masterclass die wordt gegeven door Hans van Cleef op 16 mei 2024.

Energiemarkten worden continu beïnvloed door diverse factoren. De groei van de vraag naar energie is bijvoorbeeld het gevolg van economische ontwikkelingen. Maar ook fiscaal en monetair beleid en valutakoersen kunnen van invloed zijn. Het aanbod van energiebronnen kan onverwachts veranderen. Onderhoud, weersomstandigheden, im- en exportcapaciteit, (on-)geplande veranderingen in de productiecapaciteit en andere factoren kunnen voor grote prijsschommelingen zorgen. Ook (geo)politieke aspecten zijn van tijd tot tijd van invloed op de energieprijzen. Tot slot spelen ook handelsstrategieën, waaronder arbitrage in tijd en plaats en marktspeculatie, een bepalende rol bij de prijsvorming van diverse energiebronnen. Deze marktdrijfveren zijn iedere dag weer anders, en zij verschillen continu per energiebron.

Tijdens de Masterclass Energiemarkten neemt Hans van Cleef u mee in de wereld van de energiemarkten. Hans zal de factoren langslopen die de energiemarkten beïnvloeden en met voorbeelden de impact hiervan laten zien. Impact op korte termijn (intraday/day-ahead/spot) markten, en de langere contracten (maand-/jaarcontracten). Ook de samenhang tussen de verschillende grondstoffen, de verschillen tussen de marktprijs en consumentenprijs, en de werking van o.a. de merit order komen hierbij aan de orde. In hoeverre speelt nationale en internationale politiek een rol? Wat is het effect van energie- en klimaatbeleid op de markten en marktprijzen? En welke rol speelt het EU ETS en CBAM? Tot slot geven we een vooruitblik op de energietransitie en de verwachtingen op lange termijn van een veranderende energiemix aan de hand van scenario’s.

Datum en locatie 

  • Donderdag 16 mei 2024 van 10:00 tot 16:00 uur
    (inclusief lunch en borrel na afloop)
  • Publieke Zaken ERS, Hoge Nieuwstraat 32, Den Haag

Uw Investering
De kosten voor de masterclass bedragen € 495,00 (exclusief BTW) per persoon.

Aanmelden
Voor de masterclass kunt u zich aanmelden bij: carola.mik@publiekezaken.eu.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Cleef, hans.vancleef@publiekezaken.eu.

Geschreven door:

Publieke Zaken

Verder lezen