Terugblik: Jan Anthonie Bruijn te gast bij Publieke Zaken

Op 12 december organiseerde Publieke Zaken haar eindejaarsbijeenkomst, die opende met een scherpe column van Remco de Boer. Als spreker mochten wij Jan Anthonie Bruijn verwelkomen, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer en hoogleraar immunopathologie. Minder bekend is echter dat hij heeft meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma’s van de VVD. Dat leverde een boeiende lezing over de beïnvloedingsmomenten van verkiezingsprogramma tot Eerste Kamer op.

De beïnvloedingsruimte is het grootst aan “de origo”, tijdens de totstandkoming van het verkiezingsprogramma dus. Volgens Bruijn is het niet onterecht dat lobbyisten zich vooral richten op de Tweede Kamer. Daar vindt immers het politieke proces plaats. De programmacommissies staan vaak echter open voor nieuwe ideeën en toch lopen lobbyisten de deur daar niet plat. Volgens Bruijn is dat een gemiste kans. Tegelijkertijd zit er ook een keerzijde aan dit beïnvloedingsmoment. Bruijn: “Iedereen vraagt om geld. Alleen vragen om geld gaat meestal snel in de oubliette.” Wil je opvallen bij een commissie, dan heb je een goed dekkingsplan nodig, aldus Bruijn.

Ook de behandeling van een wet in de Eerste Kamer vormt een goed beïnvloedingsmoment. Betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Eerste Kamerleden kunnen geen amendementen indienen, maar hebben wel beschikking tot het indienen van een motie. Deze moties kunnen oproepen tot een bepaalde interpretatie van een wet. Zo is het toch mogelijk om het politieke compromis dat in de Tweede Kamer is gesloten aan te passen.

Er was ook ruimte voor persoonlijke vragen. Bruijn lichtte toe dat hij als voorzitter van de Eerste Kamer niet alleen bezig is met procedures, maar ook spannende en indrukwekkende momenten beleeft. “Prinsjesdag was een prachtige ervaring om te doen,” zei Bruijn, “heel eervol”. Hij benadrukte dat hij als voorzitter het Parlement representeert. Dat maakt de baan volgens hem bijzonder.

De begroting binnenstebuiten gekeerd – Verslag van de workshop begroting op 3 oktober

Op dinsdagmiddag 3 oktober verzamelt een groep energie-experts zich in het sfeervolle tuinhuis van de Haagsche Kluis voor een workshop over de begroting. Aukje de Vries, woordvoerder Financiën voor de VVD in de Tweede Kamer, neemt de zaal mee door de begrotingscyclus. Begroten, waarom doen we dat eigenlijk? ‘Politici zijn net mensen’, zegt De Vries lachend, ‘zonder een goede begroting ontstaat er chaos’. Eigenlijk is de Tweede Kamer het hele jaar met drie begrotingen bezig: die van het voorbije, het lopende en het komende jaar. Het is dan ook lastig om te bepalen wat het juiste moment is voor externe input. De Vries wil wel een tipje van de sluier oplichten: ‘dat moment ligt heel vroeg, nog vóór Prinsjesdag’, stelt ze.

De Vries legt ook uit dat de Tweede Kamer gebonden is aan strenge begrotingsregels, die gelden voor de hele regeerperiode. Het is belangrijk om deze te kennen. Ze geven aan waar ruimte is om te schuiven met geld. De vraag klinkt of De Vries weet hoe het voor de komende kabinetsperiode zit. ‘Het Regeerakkoord? Dan zeg ik altijd met een uitgestreken gezicht: “Daar mag ik niks over zeggen”.’

Na de basiskennis weer opgefrist te hebben, is het tijd voor een beter inkijkje in de begroting van Economische Zaken (EZ). ‘Er is weinig ruimte voor nuance in het energiedebat’, stelt Hans van Cleef, senior sectoreconoom bij ABN AMRO. Dit ziet hij ook terug in de begroting van EZ. ‘Het publiek wil een zwart-wit discussie’, zegt Van Cleef terwijl hij een afbeelding van een zebra laat zien. De boodschap? De zebra heeft een regenboogjasje nodig. Het energiedebat kent immers meer kleuren dan alleen zwart en wit.

De overheid moet mensen ook aanspreken, stelt Van Cleef. De noodzaak tot bewustwording van duurzaamheid wordt steeds groter, en daarom moet de overheid hiervoor marketingbudget vrijmaken. Ook geeft Van Cleef aan dat het voor banken moeilijk is om gedurfde projecten voor duurzame energie te financieren. ‘De oplossing ligt in standaardisatie en kennisopbouw.’ Toch is het niet alleen hernieuwbaar wat de klok slaat. ‘De olieprijs zal in 2018 hoger liggen dan de door het kabinet voorspelde 50 USD per vat. De markt trekt aan, en er zal een balans ontstaan,’ aldus Van Cleef.

We moeten het samen doen. Zowel wereldwijd, waar Nederland bijvoorbeeld jaarlijks 2,5 miljoen mensen van duurzame energie voorziet, als in ons land zelf. Dat laatste vraagt ‘om meer aandacht voor de energietransitie, CO2-reductie en bewustwording bij de consument’, zegt Van Cleef.

Kortom: de begroting is heel belangrijk, maar het energiebeleid is niet alleen in cijfers te vangen.

Foto’s door Annemoon van Hemel en tekst door Thomas Truijens

 

Masterclass Publieke Zaken

Op 1 juni heeft de Publieke Zaken Masterclass weer plaatsgevonden. Deze keer werden wij ontvangen in het Tuinhuis van de Haagsche Kluis. Wij kijken terug op een informatieve en constructieve masterclass. René Leegte deelde zijn ervaringen als PA-adviseur en als Tweede Kamerlid aan de hand van verschillende cases. Julie de ‘Hondt (griffier vaste Kamercommissie Europese Zaken) gaf een toelichting op de Europese context van Public Affairs en de mogelijkheden om de besluitvorming in Brussel vanuit de Tweede Kamer te beïnvloeden.

Natuurlijk is het mogelijk om de masterclass aan te passen aan specifieke wensen van uw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

IMG_0870-1 masterclass

Masterclass Public Affairs in Nieuwspoort

De masterclass werd gegeven door René Leegte. Vanuit zijn lange ervaring als Public Affairs adviseur en als lid van de Tweede Kamer, deelde hij zijn inzichten. Deelnemers kregen scherper inzicht in de procedures, de relatie tussen en met Ministeries, de Regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement. Maar, net zo belangrijk zijn de juiste vaardigheden van de Public Affairs adviseur. Ook de Europese dimensie van public affairs kwam aan bod. Mendeltje van Keulen (griffier commissie Europese Zaken tweede kamer) gaf tekst en uitleg over de mogelijkheden om Europa te beïnvloeden vanuit de Tweede Kamer.

Tijdens de masterclass kwamen de volgende onderdelen aan bod:

1. PA als proces interventie: wanneer moet ik wat doen!

  • inzicht in de begrotingscyclus
  • inzicht in wetgevingstrajecten

2. PA als “Harvard onderhandelen”: hoe spreek ik de taal van ambtenaren en politici!

  • Belangenbehartiging is niet het verdelen van de koek, maar juist het vergroten ervan. PA gaat om het zoeken naar het gemeenschappelijke belang. Dat is het startpunt om te laten zien dat jou organisatie daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren en je wordt bondgenoot in plaats van een lastpak die het alleen maar moeilijker maakt. Politici zoeken niet naar trade offs, maar naar win-win

3. PA Nederland in Europa

  • Inzicht in de mogelijkheden om EU vanuit NL te beïnvloeden. Een onderbelicht onderwerp is om via het nationale parlement Brusselse regelgeving te beïnvloeden.

4. PA en de goede voorbeelden; wat zijn de dagelijkse beslommeringen van een politicus?

  • Inzicht in dagdagelijkse werkzaamheden van politici en hoe de PA adviseur een helpende hand kan bieden

Masterclass Publieke Zaken Masterclass Publieke Zaken

Search