De parlementaire enquête gaswinning Groningen : Een terugblik

De komende maanden werkt de enquêtecommissie aan haar eindrapport. Hierin worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. In totaal vorderde de commissie ruim 600.000 documenten van 47 organisaties. Ook voerde ze 124 besloten voorgesprekken en is de commissie is in totaal 5 keer op werkbezoek […]

Prinsjesdag 2022: Niets nieuws onder de zon…?

“In de spoedig aan te bieden energienota stelt het kabinet een integraal beleid voor om te komen tot een vertraging van de groei van het verbruik en een vergroting van de zekerheid van de energievoorziening.” Het had zomaar vandaag tijdens Prinsjesdag kunnen zijn gezegd. Ware het niet dat deze zin uit de Troonrede van 1974 […]