Het Publieke Zaken jaaroverzicht 2022 – Van crisis naar crisis

Dit drukke jaar, waarin het aantal uitdagingen toenam, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp als ‘een jaar van grote gebeurtenissen’.  Zo sprak de Oekraïnse president Zelensky de Tweede Kamer toe. Nog nooit eerder kwam het voor dat een buitenlands staatshoofd het Nederlandse parlement toesprak. Daarnaast werd in oktober opnieuw parlementaire geschiedenis geschreven door de schorsing van […]

De 27e Klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh: Maken of kraken van klimaatbeleid?

Klimaatschade tegengaan  Ondanks de teleurstellingen is er toch een sprankje hoop. Een van de overwinningen van de klimaatconferentie met de meeste aandacht is een overeenkomst om een schadefonds (Loss and damage Fund) in te stellen. Dit om de meest kwetsbare landen te helpen die te maken hebben met de gevolgen voor klimaatverandering, zoals door droogte […]

De parlementaire enquête gaswinning Groningen : Een terugblik

De komende maanden werkt de enquêtecommissie aan haar eindrapport. Hierin worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. In totaal vorderde de commissie ruim 600.000 documenten van 47 organisaties. Ook voerde ze 124 besloten voorgesprekken en is de commissie is in totaal 5 keer op werkbezoek […]

Prinsjesdag 2022: Niets nieuws onder de zon…?

“In de spoedig aan te bieden energienota stelt het kabinet een integraal beleid voor om te komen tot een vertraging van de groei van het verbruik en een vergroting van de zekerheid van de energievoorziening.” Het had zomaar vandaag tijdens Prinsjesdag kunnen zijn gezegd. Ware het niet dat deze zin uit de Troonrede van 1974 […]