De val van Rutte IV: hoe nu verder?

Vlak voor het zomerreces van 2023 viel kabinet-Rutte IV. Kort daarna volgde de aankondiging dat Mark Rutte geen doorstart maakt als lijsttrekker van de VVD. Daarmee leek het hek van de dam. Binnen korte tijd kondigden ook Hugo de Jonge (CDA), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU) aan de politiek te […]

Een nieuwe Eerste Kamer, wat betekent dat?

Op 30 mei is de nieuwe Eerste Kamer gekozen. Maar wat doet de Eerste Kamer eigenlijk? Wat is haar plek in ons staatsbestel? Wat is haar macht en invloed op het regeringsbeleid? En hoe gaat het Kabinet Rutte IV zijn wetgevingsagenda naar meerderheden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer loodsen?    Ons parlementaire […]

Nederland moet weer bezuinigen, maar de klimaattrein stoomt door

De Voorjaarsnota ligt in de Tweede Kamer en dat betekent dat de discussie over de staatsschuld en de uitgaven van het kabinet weer gevoerd gaat worden. Er wordt een koerswijziging ingezet, want na jaren van uitgeven is Nederland genoodzaakt om te bezuinigen. Het kabinet heeft namelijk te maken met een aantal forse tegenvallers. Zo ondersteunt het […]

Van de IBO Klimaat menukaart tot een voorgeschotelde Voorjaarsnota

Uit de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2022, die op 1 november vorig jaar uitkwam, bleek namelijk dat de bestaande kabinetsplannen voor CO2-reductie nog niet optellen tot het gewenste doel van 55% reductie ten opzichte van 1990. Deze KEV wordt ieder jaar gepubliceerd om juist die inzage te geven in het CO2-reductie bereik van de voorgenomen […]

Hervorming elektriciteitsmarkt: Op korte termijn weer langetermijncontracten?

Volgens de EC past de opzet van de elektriciteitsmarkt niet meer bij de huidige marktontwikkelingen met enerzijds hoge gasprijzen en anderzijds een groeiend aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, vatte de essentie van de hervorming al samen in haar toespraak over de Staat van de Europese Unie in september […]

Het Publieke Zaken jaaroverzicht 2022 – Van crisis naar crisis

Dit drukke jaar, waarin het aantal uitdagingen toenam, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp als ‘een jaar van grote gebeurtenissen’.  Zo sprak de Oekraïnse president Zelensky de Tweede Kamer toe. Nog nooit eerder kwam het voor dat een buitenlands staatshoofd het Nederlandse parlement toesprak. Daarnaast werd in oktober opnieuw parlementaire geschiedenis geschreven door de schorsing van […]

Publieke Zaken lanceert PZ Energy Research & Strategy

De nieuwe afdeling gaat geleid worden door Hans van Cleef. Hij stapt over van ABN Amro Bank waar hij vanaf 2002 al in diverse rollen de ontwikkelingen op de financiële markten volgde. Vanaf 2012 was Hans werkzaam als senior energie-econoom bij het Economisch Bureau van de bank en stond hij regelmatig de media te woord […]

Klimaat- en Energieverkenning 2022: ‘Er moet een schepje bij’

Op 1 november heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (Pbl) de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) gepresenteerd, waarin uiteen wordt gezet in hoeverre Nederland op de goede weg is. Door de urgentie van het probleem en de alomvattendheid van deze verkenning is deze jaarlijkse publicatie een belangrijk moment voor de Nederlandse beleidscyclus. Mocht het zo […]