ERS

21 december 2023

PZ ERS in het nieuws – De ‘supercyclus’ op de grondstoffenmarkten ging in 2023 in de pauzestand

Hans van Cleef sprak met het FD over de grondstoffenmarkten en de verwachtingen ten aanzien van een supercyclus.

Hans van Cleef sprak met het FD over de grondstoffenmarkten en de verwachten ten aanzien van een supercyclus. Schaarste en marktspeculatie spelen steeds vaker een grotere rol bij de prijsvorming.

‘We willen van de fossiele brandstoffen af, maar we hebben geen alternatief’, zegt Van Cleef. ‘Bij de huidige verwachte vraag zijn de investeringen in fossiele brandstoffen te laag om de vraag op te vangen. Dan moeten die investeringen omhoog, of we moeten de investeringen in duurzame energie enorm opschalen zodat we aan de totale energiebehoefte kunnen voldoen.’

Van Cleef wijt de hoge volatiliteit van grondstoffen aan de grote rol die beleggers in zijn ogen spelen op bijvoorbeeld de oliemarkt. ‘Tegenwoordig kan iedereen in olie beleggen. Er zijn heel veel financiële producten bijgekomen met de olieprijs als basis. Dat maakt dat de prijs beweegt op de verwachtingen van beleggers op de korte termijn. Die hebben niet zoveel te maken met de fundamentele vooruitzichten over vraag en aanbod op de langere termijn’.

Lees het volledige artikel hier.

Geschreven door:

Publieke Zaken

Verder lezen