Privacystatement Publieke Zaken

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Publieke Zaken BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018 is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Neem voor vragen en klachten gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

Lange Houtstraat 15 B
2511 CV Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 6 50 41 99 72
E-mail: info@publiekezaken.eu
KvK: 32147814

1. Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Publieke Zaken verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In dit geval verzamelen wij uitsluitend uw naam en e-mailadres.

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en e-mailadres te verstrekken, opdat wij u periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens direct worden vernietigd.

3. Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Publieke Zaken hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

4. Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Publieke Zaken zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Publieke Zaken zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners (gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten).

5. Waar kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Publieke Zaken via haar website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@publiekezaken.eu.

6. Heeft u vragen of klachten?

Indien u van mening bent dat Publieke Zaken uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van dit privacystatement:

Dit beleid is opgesteld in april 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Publieke Zaken wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

Search