Marktupdate Olie & Gas – Vraagverwachtingen dominante factor oliemarkt

Eind april en begin mei daalde de olieprijs onverwachts sterk nadat het risico op verdere escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten door de markt als laag werd ingeschat. Nu is de olieprijs gestabiliseerd rond USD 83 per vat Brent-olie. In deze Marktupdate wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe verwachtingen over de mondiale vraag naar olie en macro-economische cijfers impact hebben op de oliemarkt. Doordat de markten reageren op afwijkingen tussen de daadwerkelijke cijfers en de verwachtingen die de markt had, speelt sentiment hierbij een grote rol. Vraagontwikkelingen en – verwachtingen spelen een belangrijke rol bij het OPEC+ besluit over de productiebeperkingen, welke verwacht wordt op 1 juni.  

Het maandcontract van de TTF-gasprijs schommelt rond de EUR 30/MWh. De Noorse gasaanvoer naar Europa is weer significant hoger dan in de afgelopen weken, hoewel er deze week opnieuw gepland onderhoud plaats gaat vinden. Noorwegen voorziet in ongeveer 30% van de Europese gasvraag, waar de risico’s in deze Marktupdate van worden aangestipt. Daarnaast brengt het hebben van de VS als grootste LNG-leverancier ook risico’s met zich mee. Tot slot staan er in het nieuwe onderhandelingsakkoord enkele punten die op termijn invloed kunnen hebben op de gasmarkt.   

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.