Marktupdate Olie & Gas – Voorraden drukken gasprijzen lager 

Als gevolg van het milde winterweer en de voortdurende dip in de industriële productie staat de gasprijs onder druk. Hierdoor zijn de gasvoorraden goed gevuld, wat een rooskleurige uitgangssituatie biedt voor de start van het vulseizoen. Dit leidt tot rust op de gasmarkt, wat wel blijkt uit de minimale impact op de prijs door het afschalen van de Noorse gasproductie. Verder valt op dat het aantal openstaande speculatieve posities op de TTF-markt sterk is toegenomen, waarbij de netto positie nagenoeg gelijk is aan nul. Ook wordt in deze Marktupdate ingegaan op de lage gasprijs in de VS, en waarom de impact hiervan in Europa beperkt is. 

De olieprijs ontbreekt het momenteel aan een duidelijke prijstrend. Enerzijds leiden de conflicten in Oekraïne, Gaza, en de Rode Zee tot risico’s voor het aanbod, wat voor een oorlogspremium zorgt op met name de Brent-benchmark en de prijs licht hoger zet. Tegelijkertijd wordt het sentiment gedrukt door tegenvallende macro-economische cijfers uit de twee grootste olieconsumenten ter wereld, de VS en China. Voor de VS (en Europa) geldt dat de inflatie hardnekkiger is dan verwacht, waardoor een renteverlaging op de korte termijn is uitgesloten. Dit kan de economische activiteit, en daarmee de vraag naar olie, drukken.  

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.