Marktupdate Olie & Gas – Risicopremie Midden-Oosten beperkt ondanks escalatie

Waar financiële markten stevig reageerden op de toegenomen spanningen tussen Iran en Israël, bleef het effect op de olie- en gasmarkten beperkt. Hoewel de prijzen stegen, bleven de risicopremie onveranderd laag. Een indicatie dat de prijsbewegingen vooral sentiment gedreven waren, en dat de risico’s op daadwerkelijk fysieke tekorten laag werd ingeschat.

De rol van Iran is de afgelopen jaren sterk veranderd nu Rusland steeds minder gas en olie exporteert en de sancties tegen Iran minder strikt worden nageleefd. De vraag is in hoeverre dit stand zal houden. Andere thema’s die de markten zouden kunnen beïnvloeden in de komende weken zijn het weer (met name gasmarkten) en het rentebesluit van de Federal Reserve.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.