Marktupdate Elektriciteit – Gasvraag Azië stuwt elektriciteitsprijs op

De elektriciteitsmarkt zit nog altijd in een licht stijgend trendkanaal, in het kielzog van de gasprijs. Door het mondiale karakter van de gasmarkt – die vóór de energiecrisis meer regionaal was – wordt hiermee de elektriciteitsprijs ook steeds vaker bepaald door mondiale factoren. De implicaties en risico’s hiervan komen ook aan bod in deze Marktupdate. In de afgelopen weken is de toenemende gasvraag in Azië – als gevolg van de aanhoudende hittegolf in India – de dominante factor achter de stijgende elektriciteitsprijzen in Europa, met name voor de maand- en jaarcontracten. Aan de aanbodkant deed ongepland onderhoud aan een Noorse gasinstallatie nog een duit in het zakje. Al met al blijft de opwaartse prijsdruk beperkt, met name door de gunstige uitgangssituatie in de vorm van hoge gasvoorraden. Daarnaast gaat deze marktupdate in op regionale verschillen in de elektriciteitsprijs, waarbij de nadruk ligt op Duitsland en Frankrijk. Ook wordt de Energiewet en de aangenomen amendementen en moties kort uiteengezet en voorzien van een duiding.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.