Klimaat- en energienieuws

Publieke Zaken zorgt dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws. Wilt u dagelijks dit nieuws in uw inbox krijgen? Neem dan contact op.

Elektriciteit

FD

27 september 2023

Met hun leefgebieden zitten inheemse stammen in de VS op een miljardenpotentieel aan wind- en zonneparken. Er liggen megasubsidies klaar, maar die aanboren blijkt lastig.

27 september 2023

Eerst investeren, dan profiteren. Door zelf deel te nemen in de zonneroute langs de A37 hebben omliggende dorpen straks veel baat bij dit langgerekte park.

27 september 2023

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is op 23 september tussentijds verhoogd met € 210 miljoen.

27 september 2023

Bij bloemkwekerij AGT en GT van Haaster in het Zuid-Hollandse De Zilk wordt gekeken naar de mogelijkheid om bollenpercelen een extra functie te geven door energie op te wekken met verplaatsbare zonnepanelen.

PZC

27 september 2023

Koken, wassen, drogen en een laptop opladen terwijl de kinderen aan de buis gekluisterd zijn – en dat allemaal dankzij de batterij van een elektrische auto. In Utrecht kan het binnenkort, door deelwagens die accustroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. ,,Eén batterij geeft genoeg energie vo…

Mobiliteit

NRC

27 september 2023

Veel ging het dinsdagavond in de Kamer over de spitstoeslag, de dure treinkaartjes in de ochtendspits. Een fundamenteel debat over de toekomst van het Nederlandse spoor bleef zo uit.

NOS

27 september 2023

Het wettelijk verbod op het laten werken van kinderen onder de 16 als flitsbezorger gaat volgende maand al in. Dat heeft demissionair minister Van Gennip de Tweede Kamer laten weten. Werkgevers krijgen een paar weken de tijd om de contracten te beëindigen.Het gaat om bezorgers die werken voor boo…

27 september 2023

Waar investeren provincies de komende jaren extra in? Berenschot analyseerde de coalitieakkoorden om daar achter te komen. En ook of het middenbestuur meewerkt aan gedwongen onteigening van piekbelasters. Ook voor Regionale Economie wordt met zo’n 190 miljoen veel geld vrijgemaakt. Een groot deel…

27 september 2023

Almost all flights are overbooked. Overselling tickets is legal, and the industry argues that passengers benefit from that practice.

27 september 2023

De NS moet de omstreden spitsheffing opnieuw overwegen en met alternatieven komen. Wat betreft het hanteren van verschillende prijzen op verschillende tijdstippen laat demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de deur wel op een kier staan. De Kamer is er niet gerust op.

Landbouw

27 september 2023

Boeren krijgen van de Tweede Kamer twee weken langer de tijd om hun aardappelen te oogsten. Een voorstel daarover van BBB en SGP is aangenomen. Vanwege strengere milieueisen moeten de aardappelen eigenlijk voor 1 oktober zijn geoogst, maar door een nat voorjaar is het grootste deel nog niet volgr…

27 september 2023

Op zoek naar het vierde gewas voor de akkerbouw in de Veenkoloniën kunnen peulvruchten en in het bijzonder veldbonen een belangrijke rol vervullen.

27 september 2023

Het consortium Fieldlab Vertical Farming heeft van Kansen voor West een subsidie van 740.000 euro ontvangen. Het is de bedoeling dat met deze financiële bijdrage het fieldlab uitgroeit tot internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de verticale landbouw.

27 september 2023

In de proefrooiingen van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) voor september is de gemiddelde opbrengst van de monsters voor fritesaardappelen vastgesteld op 44,5 ton per hectare. Dat is ruim 13 procent minder dan vorig jaar en 9 procent minder dan het vijfjarige gemiddelde.

27 september 2023

De NVP heeft de deelname aan het Convenant Dierwaardige Veehouderij opgeschort omdat LNV geen harde afspraken wil maken over het verdienmodel en level playing field. Wat vindt je van deze keuze van de NVP? Stem op onze stelling en licht je antwoord toe.

Gebouwde omgeving

AT5

26 september 2023

Met een tiental nieuwe maatregelen hoopt wethouder Zita Pels (Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie) ervoor te zorgen dat de stad sneller klimaatneutraal wordt. Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur door de maatregelen voortaan beter nadenkt over de gevolgen van haar beleid …

26 september 2023

Join this EURACTIV Hybrid Conference to discuss district heating and its role in helping to meet EU’s ambitious climate goals. Questions to be discussed include: – How is the “Fit for 55” Package concretely addressing district heating? – What are the costs foreseen for the transformation of the s…

26 september 2023

Septembercirculaire gemeentefonds 2023 spaarvarken-unsplash.jpg lilian.jongkin… ma 25/9/2023 – 15:33 De septembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de…

25 september 2023

Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, is in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar tussentijds met € 210 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 560 miljoen beschikbaar in 2023. De…

25 september 2023

Wie denkt aan het verduurzamen van onze leefomgeving, denkt al snel aan de hete hangijzers die veelvuldig in het nieuws voorbijkomen, zoals mobiliteit, industrie en veeteelt. Maar ook onze gebouwde omgeving is aan een transitie toe. Niet alleen moet de hoeveelheid vastgoed stijgen om de economie …

Circulaire economie

27 september 2023

If Congress does not reach an agreement by midnight on Saturday, the country’s federal government will shut down.

27 september 2023

Hoewel het thema circulaire economie in alle provinciale coalitieakkoorden van 2023 aan bod komt, ontbreken specifiekere termen waarmee provinciebesturen meer circulariteit mogelijk willen maken.

27 september 2023

Nederland wil zich in Brussel hard maken voor textielproducten waar consumenten langer mee kunnen doen en die beter zijn te hergebruiken en repareren. Een onderzoek biedt handvatten voor concrete ontwerpeisen.

27 september 2023

Het Afvalfonds Verpakkingen hoeft niet te rapporteren hoeveel geld het overhoudt aan niet geretourneerd statiegeld, maar zodra de inzameldoelstelling van 90 procent wordt bereikt zal dat sowieso aanzienlijk minder zijn dan nu nog het geval is.

27 september 2023

With the demand for critical raw materials set to increase in the following years, governments and companies must adopt measures for a fair system that ensures security of supply while preventing the exploitation of vulnerable communities, write Jonathan Pershing and Monica Araya.