Klimaat- en energienieuws

Publieke Zaken zorgt dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws. Wilt u dagelijks dit nieuws in uw inbox krijgen? Neem dan contact op.

Elektriciteit

PZC

4 december 2022

Het kabinet praat komende vrijdag alsnog over de locatie voor de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales. Borssele is daarvoor nadrukkelijk in beeld.

3 december 2022

Het kabinet neemt de regie bij vijf nieuwe energieprojecten van nationaal belang. Deze richten zich vooral op de aanlanding van elektriciteit van windparken op zee en het verder uitbouwen van de infrastructuur voor waterstof.

NRC

3 december 2022

Het Nederlandse landschap is al bezaaid met van alles: woningen, fabrieken, distributiecentra, spoor, wegen, windmolens, laadpalen en boerderijen.

PZC

3 december 2022

De overstap naar duurzame energie kan wel eens een flinke boost krijgen vanuit Rotterdam-West. Daar worden in een nieuwe, peperdure fabriek straks batterijen gemaakt die groene energie opslaan én waterstof kunnen maken.

2 december 2022

Vijf nieuwe infrastructuurprojecten van nationaal belang zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (Miek). Het gaat om de aanlandingen van windparken op zee, importterminals voor waterstof in Rotterdam en het Noordzeekanaalgebied, CO₂-opslagproject Aramis en blauw…

Mobiliteit

NOS

3 december 2022

Een van de bekendste Duitse architecten is afgelopen week overleden. Zijn bureau gmb heeft bekendgemaakt dat Meinhard von Gerkan afgelopen woensdag op 87-jarige leeftijd is gestorven, omringd door familie.In een carrière van meer dan vijftig jaar realiseerde Von Gerkan met zijn partner Volkwin Ma…

NOS

3 december 2022

De inflatie in landen in de eurozone komt in november uit op 10 procent. Dat is iets lager dan afgelopen maanden, maar nog genoeg reden voor onze buurlanden om ook verdere maatregelen te nemen om de hoge kosten voor consumenten komende maanden te verzachten.Die maatregelen verschillen: Duitsland …

PZC

3 december 2022

De Bruyn Transport in Oudewater heeft over enkele weken de eerste vier elektrische trucks met oplegger rijden. Daarmee is het bedrijf de eerste in de grond-, weg- en waterbouw die investeert in accu-vrachtwagens voor zwaar transport.

2 december 2022

Zopas is afvalbeheerbedrijf Cyclus een proef gestart om met een waterstofvoertuig huishoudelijk afval in te zamelen in regio Gouda. Cyclus zet dit voertuig – binnen het H2RenT-project – drie maanden lang in ter vervanging van een bestaand voertuig dat rijdt op fossiele brandstof. Het doel van dez…

NOS

2 december 2022

De NS is niet tevreden met de afhandeling van een melding op het speciale WhatsApp-nummer voor overlast in de trein. Om die reden gaat het spoorbedrijf met zijn medewerkers bespreken hoe reizigers via het nummer “beter geholpen kunnen worden”, zo valt te lezen in een reactie van de NS onder een k…

Landbouw

4 december 2022

Opfokken van leghennen is goed te combineren naast akkerbouw vindt Erik van Essen. Vooral arbeidstechnisch zijn beide takken goed te combineren.

PZC

4 december 2022

Vorige zaterdag was ik weer toerist in mijn geboortestreek. Met een groep bevriende Brabantse agrariërs en nog een aantal mensen werkzaam in de agrarische sector, gingen we een middagje naar Brugge.

FD

4 december 2022

NNZ, de voormalige Noord Nederlandse Zakkenhandel, haalt al 100 jaar jutezakken uit Bangladesh, voor Goedheiligman en aardappelboer.

3 december 2022

Henk Mulder, huidig gemeentesecretaris van Midden-Groningen, wordt vanaf februari volgend jaar de programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasters bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

NRC

3 december 2022

Radio 1-verslaggever Laura Kors onderzoekt de correlatie tussen parkinson en pesticiden.

Gebouwde omgeving

2 december 2022

Gemeenten: snel besluit over Omgevingswet nodig istock-1246976380 – luchtfoto.jpg inger vr 2/12/2022 – 14:40 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen h…

2 december 2022

Bij twaalf monumentale huizen in Lochem stroomt geen aardgas meer door de leidingen, maar waterstof. Onderzocht wordt of waterstof een oplossing is voor de miljoenen oude huizen die ongeschikt zijn voor een warmtepomp. Maar duurzaam of goedkoop is het niet.

PZC

2 december 2022

Er is nauwelijks meer aan warmtepompen te komen. Sommige installateurs kiezen zelfs voor een klantenstop. Zo ook de Saman Groep uit Zierikzee. ,,De vraag is zo groot, we kunnen het niet bijhouden.”

NOS

1 december 2022

Utrecht wordt zeer waarschijnlijk de eerste gemeente die bewoners gedwongen van het aardgas afhaalt. Het gaat om 320 huurwoningen in de wijk Overvecht-Noord die vanaf 1 januari 2024 geen gas meer krijgen. Vandaag stemt de gemeenteraad erover. Woningcorporatie Mitros en wethouder Lot van Hooijdonk…

Circulaire economie

2 december 2022

De Europese Commissie komt met nieuwe regels om het aantal wegwerpverpakkingen terug te brengen. Onnodige verpakking wordt verboden, hergebruik verplicht. De aandacht gaat vooral uit naar plastic verpakkingen in de groente- en voedselsector.

NOS

2 december 2022

De Raad van State heeft een streep gehaald door de invoering op 1 januari van statiegeld op blikjes. Het ministerie van Infrastructuur en Transport dreigde met dwangsommen als het de sector niet zou lukken om de invoering die dag rond te hebben. Maar de hoogste bestuursrechter heeft supermarkten,…

2 december 2022

De Europese Commissie komt met nieuwe regels om het aantal wegwerpverpakkingen terug te brengen. Onnodige verpakking wordt verboden, hergebruik verplicht. De aandacht gaat vooral uit naar plastic verpakkingen in de groente- en voedselsector.

2 december 2022

Festivals moeten vanaf 1 januari 2024 minstens 70 procent van hun plastic bekers en voedselbakjes recyclen en hergebruiken. De nieuwe recycleservice rEvent gaat ze daarbij helpen. De meeste festivals werken tegenwoordig met herbruikbare bekers en bakjes die bezoekers terug moeten brengen naar de …

2 december 2022

Wanneer valt een verpakking onder de EU-Richtlijn wegwerpplastics? Met beslisbomen wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duidelijkheid geven.