Marktupdate Olie & Gas – Olievraag naar hoogste niveau ooit

In de afgelopen maand is de mondiale vraag naar olie gestegen naar een recordhoogte. De beperkte economische groei in grote delen van de wereld wordt gecompenseerd door groei in opkomende landen in Azië. Hierdoor groeit de vraag naar olie nog steeds gestaag. De productieverlaging door OPEC+ heeft daarnaast ook een prijsopdrijvend effect. We duiden de langere termijn prijsrisico’s op het moment dat de vraag naar olie verder blijft stijgen. Dit botst met de aannames in de meeste klimaatscenario’s richting 2030 en verder. Hoewel de TTF-gasprijzen redelijk stabiel liggen, neemt het prijsverschil tussen gas in Europa en gas in Azië verder toe. Het leidt ertoe dat Europese LNG-importen afnemen, en veel tankers doorvaren richting Azië. Met opnieuw een periode van onderhoud aan Noorse gasinfrastructuur voor de boeg, vallen nieuwe grote prijsbewegingen niet uit te sluiten. Tot slot zoomen we in op de correlatie tussen warmtedagen (heating days) en de gasvraag. 

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.