Marktupdate Olie & Gas – Geopolitieke herfststormen domineren olie- en gasprijzen

Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen voor onzekerheid voor wat betreft de toekomstige leveringen van zowel gas als olie. De gasprijzen zitten in een lichte opwaartse prijstrend, mede als gevolg van het koudere weer. Toch wordt de prijsstijging gedempt door de hoge gasvoorraden en de lage economische groei. Tegelijk zien we op de langere termijn de prijs in de forward curve verder oplopen, ondanks de signalen van het aangaan van meer lange termijncontracten.

Voor olie speelt de lage groei ook waardoor de olieprijs enigszins onder druk staat. Maar ook voor olie sluimeren de geopolitieke spanningen op de achtergrond. Hoewel dit nog nauwelijks is ingeprijsd door de markten, kan de risicopremie snel stijgen op het moment dat de situatie rondom Israël en Hamas verder escaleert en Iran betrokken raakt in het conflict.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.