Marktupdate Olie & Gas – Geopolitiek gooit weer olie op het vuur

Geopolitieke factoren zijn een belangrijke drijvende factor op de oliemarkt. Recente Oekraïense drone-aanvallen op Russische raffinaderijen hebben geleid tot een stijging van de olieprijs. Aangezien er geen sprake is van een daadwerkelijke beperking van het aanbod in ruwe olie – de olie die Rusland niet kan verwerken zal deels geëxporteerd worden – is deze prijsstijging sentiment gedreven. Daarnaast leggen ook de conflicten in het Midden-Oosten nog altijd een (beperkte) risicopremie op de olieprijs. Deze Marktupdate gaat ook in op de relatie tussen de olieprijs en de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, welke sterker is geworden naar aanleiding van het FED-rentebesluit.

Hoewel er recent sprake is van lichte opwaartse prijsdruk, brengen de marktfundamenten kalmte op de gasmarkt. De milde winter – en de positieve Noord-Atlantische Oscillatie die hieraan ten grondslag ligt – heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de bovengemiddeld gevulde gasvoorraden voor de tijd van het jaar. Aangezien het vulseizoen al voor de deur staat, zijn prijsdalingen onder normale omstandigheden – met name voor het maandcontract – een realistisch scenario. Tot slot gaat deze Marktupdate in op waarom de Nederlandse gasvoorraden qua vulgraad onder het EU-gemiddelde liggen, en wat de potentiële impact is van het wegvallen van het laatste Russische pijpleidingengas dat nog naar Europa komt.    

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.