Marktupdate Elektriciteit – The power you’re supplying, it’s electrifying!

De actieve maandcontracten van elektriciteitsprijzen stabiliseren in lijn met de gasprijs. Tegelijkertijd hebben de day-ahead elektriciteitsprijzen op sommige uren juist extreem negatieve waardes bereikt de afgelopen week. Het Europees parlement stemde vorige week over de klimaatwetten, waaronder een aanscherping van het EU ETS. De prijs van de emissierechten is sindsdien gedaald. Maar op de lange termijn verwachten we toch een hogere emissieprijs. Het IEA heeft opgeroepen tot meer investeringen in hernieuwbare energie, maar zijn er tegelijkertijd beleids- en marktrisico’s die investeringen bemoeilijken.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.