Marktupdate Elektriciteit – Spanningen leiden tot hogere prijzen

Toegenomen spanningen in het Midden-Oosten, de storing bij de gaspijpleiding tussen Estland en Finland en het einde van het zomerweer zorgen voor opwaartse prijsdruk voor gas, en daarmee ook voor elektriciteit. Aangezien de gaspijpleiding tussen Estland en Finland moedwillig kapotgemaakt is, nemen de zorgen ten aanzien van de veiligheid van de rest van de Europese gasinfrastructuur toe.

De elektriciteitsprijzen in Noorwegen staan juist onder druk. Een groot contract ten opzichte van vorig jaar toen de waterreservoirs veel lager stonden dan op dit moment. De prijs van het EU ETS is iets opgeveerd, maar blijft vooralsnog binnen de neergaande trend. Deze week zal er waarschijnlijk een besluit worden genomen over de hervormingen van de Europese elektriciteitsmarkten. Tot slot kijken we naar het Net Zero Emission scenario van het IEA.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.