Marktupdate Elektriciteit – Meer opgewekt de lente in

Na een korte opleving is er op de Nederlandse elektriciteitsmarkt weer sprak van neerwaartse prijsdruk. De TTF-gasprijs en het weerbeeld zijn hierbij de bepalende factoren. Op de gasmarkt zorgt het milde winterweer en de stabiele aanvoer voor relatief volle gasvoorraden, en daarmee voor druk op de prijs. De geringe impact van de uitval van Noorse productielocaties is tekenend voor de rust op de gasmarkt. Met de gasprijs steeg ook de vraag en dus de prijs voor steenkool. Extra opwaartse prijsdruk kwam hier van nieuwe sancties van de VS op Russische steenkool.

De prijs van EU ETS emissierechten kende gelijktijdig met de gasprijs een korte opleving, met name door de extra vraag naar gas en het instappen van speculatieve marktdeelnemers. Na een mislukte test van het prijsplafond van EUR 60/ton nemen de marktfundamenten, met name het milde winterweer en de lage industriële productie, weer de overhand en leggen druk op EU ETS-prijs. Daarnaast gaat deze Marktupdate in op de verwachte productie van hernieuwbare energie de komende maanden, gebaseerd op de weersverwachtingen en de groei in capaciteit. Ook is er een analyse gedaan van waarom de groei van deze capaciteit stokt. Dit geldt met name voor windenergie, waarbij de rentestanden een belangrijke rol spelen.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.