Marktupdate Elektriciteit – Franse exportbeperkingen stuwen Europese elektriciteitsprijzen op

Een hogere gasprijs door geopolitieke spanningen en minder aanvoer van gas uit Noorwegen hebben een prijsopdrijvend effect op elektriciteitsprijzen. Toch lijkt de markt het risico op verdere escalatie in het Midden-Oosten momenteel wat lager in te schatten en is de verwachting dat de gasimport uit Noorwegen weer zal aantrekken. De elektriciteitsprijzen in Frankrijk laten een verrassend ander patroon zien dan in de rest van Noordwest-Europa. Een daling van de Franse export van stroom ligt hieraan ten grondslag. De prijs van EU ETS emissierechten zijn de afgelopen weken sterk hersteld. Dit lijkt vooral speculatief gedreven. Er is een hoge correlatie tussen de prijs van EU ETS en de TTF gasprijzen. In deze Marktupdate gaan we in op de effecten van fuel-switching en het EU ETS als een ‘duurzame’ hedge tegen inflatie.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.