Marktupdate Elektriciteit – ETS-prijs klimt uit het dal

De elektriciteitsprijzen zitten in een lichte opwaartse beweging, binnen de neergaande trend die we vanaf oktober vorig jaar al zien. Dit komt met name door de temperatuur die gaat zakken, tot ongeveer het langjarig gemiddelde volgende week. Daarnaast geeft ook de aantrekkende gasprijs opwaartse druk op de elektriciteitsprijs. De stijgende gasprijs is met name het gevolg van toenemende vraag voor LNG uit Azië. De spread tussen de JK LNG en TTF leidt tankers bestemd voor de spotmarkt vaker naar de Aziatische markt. Door het voortvarende begin van het vulseizoen is de vraag naar gas in Europa laag, waardoor het prijseffect beperkt blijft. 

De EU ETS-prijs herstelt langzaam maar gestaag. Toch lijkt het opwaarts potentieel beperkt op de korte termijn. Vanuit beleidsoptiek valt er immers tot aan de Europese verkiezingen (6-9 juni) niet al te veel te verwachten. Signalen ten aanzien van Europese industriële activiteiten en opwek van elektriciteit zullen de belangrijkste drijfveren blijven op de korte termijn. Op de langere termijn zegt de theorie dat de prijs van emissierechten moet gaan stijgen. Er zijn grote verschillen tussen de (mogelijkheid van) CO2-reductie in de elektriciteitssector en de industrie. Het maakt dat de toekomst van de EU ETS-prijs weerbarstiger is dan de theorie. De prijs voor CCS zou een goede indicator kunnen zijn voor waar toekomstige ETS-prijzen zouden kunnen komen te liggen als de investeringen in verduurzaming van de industrie achterblijven.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.