Extra Marktupdate – Verhoging nationale CO2-heffing voor de industrie

In de Voorjaarsnota kondigde minister Jetten (Klimaat en energie) extra klimaat- en energiemaatregelen aan om de klimaatdoelen voor 2030 in zicht te houden. Een van de aangekondigde maatregelen is het verhogen van de nationale CO2-heffing voor dat deel van de industrie dat meer dan 50 Kton CO2 uitstoot. De heffing – die in werking treedt vanaf 2028 – raakt ook de industrie die onder het EU ETS valt. Daarmee valt de effectiviteit te betwisten. Sterker, het kan de CO2-uitstoot over de grens jagen, het klimaatbeleid vertragen en de Nederlandse industrie verder in het nauw drijven.

Anders dan de vorige marktupdates, is deze extra marktupdate in zijn volledigheid te lezen via de downloadknop. Wilt u de marktupdates in het vervolg automatisch direct ontvangen? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder.

Verder lezen?

Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der Pas om de volledige Marktupdates te ontvangen.