Interview

31 januari 2024

In gesprek met Mark Frequin: “Ik wil me blijven inspannen om de overheid beter en toegankelijker voor burgers en bedrijven te maken”

In deze interviewreeks gaan we het gesprek aan met verschillende medewerkers van Publieke Zaken. Deze keer spreken we een nieuwe aanwinst binnen ons team: associé Mark Frequin. Mark neemt ons mee in zijn loopbaan en deelt zijn visie op het PA-vak met ons.

Kunt u ons eerst wat meer vertellen over uw loopbaan? 

Ik heb meer dan 40 jaar bij de overheid gewerkt. Niet alleen bij de provincie Zuid-Holland maar ook bij wel acht verschillende ministeries. Ik werkte daar dikwijls in de rol van directeur-generaal (dg). Ik heb als dg Mobiliteit gewerkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als dg Wonen en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als dg Energie en Telecom bij het toenmalig ministerie van Economische Zaken (lees: nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Binnen veel van deze functies begaf ik mij op het snijvlak van overheid en markt.

Daarnaast ben ik ook nog werkzaam geweest als dg Wonen, Wijken en Integratie bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als directeur primair onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tot slot heb ik dan nog gewerkt als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Desondanks deze lange lijst heb ik niet alleen maar bij de ministeries gewerkt. Tijdens de coronapandemie heb ik bijvoorbeeld twee crisisorganisaties opgezet en geleid in samenwerking met verschillende maatschappelijke actoren. En ik schrijf ook artikelen en boeken over de samenwerking tussen ministers en (top)ambtenaren; boeken zoals ‘Ja minister-nee minister’, ‘Met ministers op de tandem’ en ‘Tegenspraak graag’. Ook was ik vele jaren voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement en organiseer ik het Reuringdebat. In opdracht van de Algemene Bestuursdienst stelde ik bovendien het Kompas voor Publiek Leiderschap voor de overheid op.

 

Een indrukwekkende loopbaan! Hoe zien uw werkzaamheden er nu uit? 

Op dit moment ben ik als zelfstandige actief als adviseur op het gebied van publiek leiderschap. Ik adviseer overheidsorganisaties op alle niveaus om meer leiderschap te tonen. Verder adviseer ik bedrijven en gemeenten in het samenwerken met de overheid. Daarnaast ben ik als docent, met name bij de NSOB, en ben betrokken bij veel opleidingen; meestal op het gebied van politiek-ambtelijke samenwerking en tegenspraak. Ik coach overheidsmanagers. En ik ben lid van een paar adviesraden en van enkele raden van Toezicht.

 

Hoe bent u hier dan terechtgekomen?

Ik ken René Leegte, de eigenaar van Publieke Zaken, en kwam zo bij Publieke Zaken. Ik ben zijn (na enkele jaren) opvolger als voorzitter van Rotary ’s Gravenhage. Samenwerking op dat gebied is goed bevallen. We begrijpen elkaar goed en hebben allebei oog voor de verhouding tussen bedrijven enerzijds en overheidsorganisaties anderzijds. Dat begrip is noodzakelijk om meer en betere oplossingen te krijgen voor de grote opgaven waar we in Nederland voor staan.

Bij Publieke Zaken wil ik me blijven inspannen om de overheid nog beter te maken, om meer publiek leiderschap te tonen en vooral om veel toegankelijker te zijn voor burgers en bedrijven. Veel nieuwe oplossingen voor grote vraagstukken moeten volgens hem komen vanuit meer samenwerking van de overheid met maatschappelijke actoren.

 

Dat klinkt goed! En een goed oog voor mogelijkheden tot samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven dus?

In mijn loopbaan heb ik intensief samengewerkt met politiek bestuurders. Daarin heb ik veel ervaring opgedaan. Opgeteld zijn het circa 40 ministers en staatssecretarissen. Het is fijn om met die ervaring en kennis gewapend bij Publieke Zaken bij te dragen aan oplossingen.

 

Een echte bruggenbouwer dus. Is dat ook hoe u uw rol binnen Publieke Zaken ziet?

Publieke Zaken is een organisatie die een brug slaat tussen bedrijven en overheid. Dat is iets wat ikzelf ook wil doen. Bovendien is Publieke zaken een energieke club van gelukkig veel jonge mensen. Het is een groot genoegen mijn kennis en ervaring met hen te delen.

 

Heeft u nog een mooi advies voor dat team van jonge mensen?

Bij Public Affairs is het zeer gewenst dat er veel kennis en inzicht is voor de drijfveren van (mensen bij) de overheid. Als je meer samenwerking wil moet je je kunnen verplaatsen in de gedachten en opvattingen van de overheid. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Over en weer kan dat begrijpen nog wel een flinke impuls gebruiken.

 

Dat is een prachtig advies. Maar er is nog een flinke impuls nodig, zegt u. Wat identificeert u als de grootste uitdagingen op het gebied van public affairs de komende periode?

Wij kennen in Nederland veel grote opgaven: Beter onderwijs, goede zorg, meer woningen, verbetering van de natuur, verduurzaming in energie, antwoorden voor groeiende mobiliteit. Aan veel van die doelen wil ik mij verbinden.

Geschreven door:

Publieke Zaken

Verder lezen