Haalbaarheidsstudie

Voorafgaand aan een lobbytraject kan het zinvol zijn om eerst de haalbaarheid van het project te onderzoeken. In een haalbaarheidsstudie onderzoeken wij de kansen en risico’s. Met behulp van ons uitgebreide netwerk brengen wij de posities van de regering, ambtenaren,…

Lees meer

Lobbytraining

Kennisoverdracht is een van de belangrijkste uitgangspunten van Publieke Zaken. Coaching en training van het Public Affairs-team van uw organisatie is daarvoor absoluut aan te raden. Het uiteindelijke doel van de PA-advisering is dat organisaties zelfstandig hun belangen kunnen behartigen.…

Lees meer

Politieke monitor

Om op tijd te kunnen ingrijpen moet u weten wat er speelt. Het scherp bijhouden van externe ontwikkelingen vereist specialistische kennis. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het nodig precies te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. De…

Lees meer

Samenwerkingsverbanden

Ook wie sterk is moet slim zijn. Een stevig draagvlak vergroot de kracht van uw lobby in politiek Den Haag. Dankzij het brede netwerk van Publieke Zaken kunnen wij bij uitstek zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden die uw boodschap ook uitdragen en…

Lees meer

Stakeholderanalyse

In de huidige complexe samenleving is inzicht in de standpunten van uiteenlopende stakeholders onontbeerlijk voor een eigen succesvolle lobbystrategie. Het gaat om zowel de opvattingen in de politiek als om die van concurrenten en andere belangengroepen. Dankzij de grote transparantie…

Lees meer

Verbinden

Netwerken opbouwen en onderhouden Verbinden begint met de inhoud: klopt uw verhaal. Vanuit die inhoud kan vervolgens een relatie worden opgebouwd, zodat u de juiste politici en ambtenaren weet te vinden, en zij u ook. Onze jarenlange ervaring en grote netwerk…

Lees meer
Search