Hervorming elektriciteitsmarkt: Op korte termijn weer langetermijncontracten?

Volgens de EC past de opzet van de elektriciteitsmarkt niet meer bij de huidige marktontwikkelingen met enerzijds hoge gasprijzen en anderzijds een groeiend aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, vatte de essentie van de hervorming al samen in haar toespraak over de Staat van de Europese Unie in september […]

De 27e Klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh: Maken of kraken van klimaatbeleid?

Klimaatschade tegengaan  Ondanks de teleurstellingen is er toch een sprankje hoop. Een van de overwinningen van de klimaatconferentie met de meeste aandacht is een overeenkomst om een schadefonds (Loss and damage Fund) in te stellen. Dit om de meest kwetsbare landen te helpen die te maken hebben met de gevolgen voor klimaatverandering, zoals door droogte […]

Aardgascentrales en kernenergie als duurzaam bestempeld in de Europese taxonomie

  Met het opstellen van een Europese taxonomie legt de Europese Commissie precies vast welke investeringen door investeerders “groen” genoemd mogen worden. Op 2 februari publiceerde de Europese Commissie een voorstel dat duidelijk maakt of investeringen in aardgas en kernenergie “groen” mogen worden genoemd. Het voorstel is omstreden; De Europese Commissie stelt namelijk voor investeringen […]