Europese verkiezingen 2024: Tijd voor nieuw landbouwbeleid?

Ook op 16 april 2024 trokken honderden Nederlandse boeren naar Brussel om te protesteren tegen de strenge mestregels van de Europese Commissie. Niet alleen Nederlandse boeren zijn ontevreden over het Europese landbouwbeleid. Ook in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Roemenië gaan boeren de straat op om zich uit te spreken tegen dit beleid. Na […]

Een langgerekte formatie: zijn we weer terug bij af?

Een maand duurde het: de snelste formatie van het kabinet-Drees in 1948. De 31 dagen van deze kabinetsformatie zijn anno 2024 een utopie. Kabinet Rutte III en Rutte IV, samen met kabinet Van Agt I in 1977, staan in de top drie langzaamste formaties uit de Nederlandse geschiedenis. Hoewel het formatieproces sinds november 2023 nu […]

Nieuw ronde, nieuwe kansen: Klimaattop Dubai van start

De wereld koerst momenteel af op een dubbel zo hoge opwarming van de aarde als afgesproken in Parijs in 2015. Toen werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Uit een nieuwe editie van het Emission Gap Report blijkt dat de wereld afstevent op 3 graden opwarming. Op voorgaande klimaatconferenties […]

Nederland moet weer bezuinigen, maar de klimaattrein stoomt door

De Voorjaarsnota ligt in de Tweede Kamer en dat betekent dat de discussie over de staatsschuld en de uitgaven van het kabinet weer gevoerd gaat worden. Er wordt een koerswijziging ingezet, want na jaren van uitgeven is Nederland genoodzaakt om te bezuinigen. Het kabinet heeft namelijk te maken met een aantal forse tegenvallers. Zo ondersteunt het […]

Van de IBO Klimaat menukaart tot een voorgeschotelde Voorjaarsnota

Uit de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2022, die op 1 november vorig jaar uitkwam, bleek namelijk dat de bestaande kabinetsplannen voor CO2-reductie nog niet optellen tot het gewenste doel van 55% reductie ten opzichte van 1990. Deze KEV wordt ieder jaar gepubliceerd om juist die inzage te geven in het CO2-reductie bereik van de voorgenomen […]