Actualiteiten

12 december 2019

Update Mijn Publieke Zaken – Nieuwe functionaliteiten

Vandaag zijn we live gegaan met een update van Mijn Publieke Zaken! In samenwerking met een ontwerper hebben we afgelopen zomer onze e-mails al in een nieuw jasje gestoken om de leesbaarheid te optimaliseren. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode nog een aantal andere structurele verbeteringen doorgevoerd.

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is het nodig om precies te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. Het scherp bijhouden van externe ontwikkelingen rond energie- en klimaatbeleid vereist specialistische kennis van zowel de procedures als de inhoud. Onze monitoringdienst Mijn Publieke Zaken houdt u op de hoogte van wat er op uw dossier speelt, zowel in politiek Den Haag als Brussel en indien nodig bij provincies en gemeenten. 

Onze werkwijze
Publieke Zaken is aangesloten op de informatievoorziening van het parlement en verschillende overheidsinstanties in Nederland, Europa en in de provincie en gemeente. Daarnaast maken we gebruik van verschillende slimme zoekmachines, algoritmes en AI om alle maatschappelijk en beleidsmatige ontwikkelingen die relevant zijn voor uw dossiers te volgen. Wij zetten niet zomaar alles door, maar selecteren de voor u relevante beleidsstukken, wetsvoorstellen, moties, amendementen, schriftelijke vragen en andere politieke en specialistische documenten en publicaties. Ook persberichten en weblogs van politieke partijen, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties worden gezien. Zelfs voordat wetgeving naar de Tweede Kamer gaat, brengen we u op de hoogte van conceptwetsvoorstellen om tijdig voorbereid te zijn op consultatieprocedures waarin u uw input kunt delen.
 
We analyseren de berichtgeving voor u, brengen de informatie indien nodig direct onder uw aandacht en stellen (mogelijke) vervolgacties en strategische stappen voor.

Met deze update van Publieke Zaken komen verschillende nieuwe functionaliteiten beschikbaar:

Thema en documenttypes
Voor elk thema kunt u bepalen welke documenttypes u binnen dit thema direct, dagelijks of wekelijks wil ontvangen. Zo kunt u de informatievoorziening en frequentie van onze e-mails nog beter op uw persoonlijke behoefte afstemmen.

PZ-documenten
In de sectie PZ-documenten delen de adviseurs van Publieke Zaken relevante samenvattingen en analyses die u eerder al van ons ontvangen heeft. Onder andere de weekmonitoren, analyses van Prinsjesdag en de relevante stukken van de Klimaat en Energie Verkenning 2019 (KEV) treft u hier en zijn direct raadpleegbaar.

Mijn dossiers
Vanaf nu is het ook mogelijk om in uw account op www.mijnpubliekezaken.eu uw eigen dossiers aan te maken en hier voor u relevante documenten in op te slaan. Zo wordt het nog makkelijker om alle relevante documenten van bijvoorbeeld een bepaald wetsvoorstel bij elkaar te verzamelen en altijd paraat te hebben.

Verbeterde zoekfunctie
In de nieuwe vormgeving van Mijn Publieke Zaken hebben we verschillende structurele verbeteringen doorgevoerd in de zoekfunctie. Om snel te komen tot een specifiek document kunt u op veel verschillende extra eigenschappen selecteren zoals datum, thema, auteur, dossiernummer etc.

Agendasynchronisatie
Het was al mogelijk om de gehele politieke agenda vanuit Mijn Publieke Zaken te synchroniseren met uw eigen Google-, iCal- of Outlookagenda. Vanaf nu is het ook mogelijk om een enkel agendapunt vanuit de weekmonitor of vanuit het portaal te importeren in uw persoonlijke agenda.

Publieke Zaken is geen nieuwsdienst, maar een public affairs-adviesbureau. Informatie die wij toesturen is ter zake en wordt voorzien van een advies. Wij plaatsen informatie die wij toesturen altijd in een politieke en procedurele context, zodat u snel kunt beslissen of verdere actie nodig is. Bovendien zal de informatie in duidelijke taal zijn die u intern in uw organisatie kan verspreiden. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor vragen. 

Europa
Veel van het energie-, milieu- en landbouwbeleid komt vandaag de dag uit Brussel. Daarom helpt onze Europese monitoring u om wetgeving vanaf de start aan te zien komen. Via de EU-monitor volgt u de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Wij weten als geen ander dat Europese besluitvorming soms chaotisch en ondoorzichtig oogt. Daarom voorzien wij onze EU-monitor van duidelijke uitleg over de procedures en vervolgstappen. U kunt via Mijn Publieke Zaken in een oogopslag zien in welke fase van de Europese besluitvorming een document of beslissing zich bevindt. Wilt u vervolgens proactief inspelen op de besluitvorming? Ook dat is geen probleem: Publieke Zaken ondersteunt en begeleidt u bij het leggen van contacten in Brussel, zodat u niet alleen op het Haagse Plein maar ook op het Place du Luxembourg de weg weet.

Nederland
Publieke Zaken houdt kantoor op een steenworp afstand van het Binnenhof. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. De nationale monitoring van Publieke Zaken is zeer uitgebreid. Met een abonnement op Mijn Publieke Zaken bent u ervan verzekerd dat u naast de meest relevante wetten en brieven ook de mogelijkheid heeft om te worden geïnformeerd over elk verzoek, e-mailprocedure en schriftelijke vraag. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via Mijn Publieke Zaken verslagen te ontvangen van de meest relevante debatten. Zo biedt Mijn Publieke Zaken voor iedere gebruiker maatwerk.

Provincie en Gemeente
De uitvoering van energie- en milieubeleid komt in steeds grotere mate bij lokale overheden te liggen, bijvoorbeeld via Regionale Energie Strategieën (RES’en). Om grip te krijgen op de uitvoeringsagenda’s van Europees en nationaal beleid is inzicht in de politiek op decentraal niveau van groot belang. Via Mijn Publieke Zaken heeft u toegang tot de politieke besluitvorming in alle Nederlandse provincies en de belangrijkste gemeenten. Wij volgen niet alleen de provinciehoofdsteden, maar ook gemeenten die in de energietransitie een belangrijke rol spelen. Bovendien stroomlijnt Publieke Zaken voor u de informatie die vanuit de gemeenten en provincies komt. Zo zijn wij altijd beschikbaar om nadere analyses te maken van akkoorden, strategieën en begrotingen.

Voor vragen of een vrijblijvend proefaccount kunt u contact opnemen met Thomas Truijens via thomas@publiekezaken.euof 06-27319856.

Geschreven door:

Publieke Zaken

Verder lezen