Over Sytze

Sytze Ferwerda is als junior adviseur werkzaam bij Publieke Zaken, waar hij in september 2020 is begonnen. Hij heeft zowel de bachelor en de master Political Sciences aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en schreef een scriptie over de Russisch-Nederlandse gasrelaties. Daarnaast is hij ook als bestuurslid actief geweest bij een regionale afdeling van een politieke jongerenpartij. Bij Publieke Zaken houdt Sytze zich met name bezig met dossiers inzake energie-infrastructuur, de gebouwde omgeving en CCS, maar ook met de invulling en kwaliteit van de politieke monitor.

Geverifieerd door MonsterInsights