Tom van der Maas Publieke Zaken

Contactgegevens

Email: tom@publiekezaken.eu

Over Tom

Na zijn studie psychologie werd Van der Maas radioprogrammamaker bij de AVRO en vervolgde hij zijn loopbaan bij de vakbeweging, bij de Vakcentrale voor het middelbare en hogere personeel. Tijdens het eerste kabinet Kok (van 1994-1998) was hij hoofd Voorlichting van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en woordvoerder/adviseur van VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein.

Na deze functie werkte hij bij organisatieadviesbureau Berenschot, onder meer als hoofd Communicatie. Vanuit Berenschot adviseerde hij onder anderen minister Hermans van onderwijs over ICT. In 2003 was hij politiek adviseur van staatssecretaris Nijs van onderwijs, en trad vervolgens in dienst van het departement OCW.

In 2005 werd hij hoofd Communicatie van de FME, de werkgeverskoepel van bedrijven in de technologische industrie, en daarna directeur van EPN | Platform voor de InformatieSamenleving. Deze stichting richtte zich op politiek en overheidsbestuur om de toepassing van innovatieve technologie te bevorderen.

Sinds 2013 is Van der Maas zelfstandig adviseur op het vlak communicatie, hoofdzakelijk public affairs.

Hij was auteur en medesamensteller van ‘Stemmen in Stromenland. De verkiezingen van 1998 nader bekeken’; van ‘De Wandelgang. Lobbyen in de politiek’ (2001); van ‘Het Brussels labyrint. Hoe Nederlanders lobbyen in Europa’ (2004) en van ‘Zuiver op de graat. Hoe integer is Nederland’ (2006), een bundel over integriteit in de politiek, bij de overheid, het bedrijfsleven en de journalistiek.

Search