In de huidige complexe samenleving is inzicht in de standpunten van uiteenlopende stakeholders onontbeerlijk voor een eigen succesvolle lobbystrategie. Het gaat om zowel de opvattingen in de politiek als om die van concurrenten en andere belangengroepen. Dankzij de grote transparantie bij de sociale media zijn zelfs de meningen van individuele personen af en toe doorslaggevend in de opinievorming.

Een goede stakeholderanalyse geeft inzicht in de belangen, meningen en gevoeligheden van alle belanghebbenden. Een dergelijke analyse is een effectief middel om een effectieve lobbystrategie op te stellen en uit te voeren.

Stakeholderanalyse
Search