Ook wie sterk is moet slim zijn. Een stevig draagvlak vergroot de kracht van uw lobby in politiek Den Haag. Dankzij het brede netwerk van Publieke Zaken kunnen wij bij uitstek zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden die uw boodschap ook uitdragen en die zo versterken.

Ad hoc-coalities

We ondersteunen branche- en beroepsorganisaties en publiek-private samenwerking. Een tijdelijke coalitie van gelijkgestemde partijen laat zien dat uw boodschap een breed draagvlak heeft. Dit kan helpen resultaat te behalen. Soms vraagt het een open blik om ook niet direct voor de hand liggende coalitiepartners te gaan zoeken. Een opmerkelijke coalitie geeft uw boodschap extra attentiewaarde en zeggingskracht.

Klankbordgroepen

Ook klankbordgroepen bestaand uit zorgvuldig geselecteerde deskundige personen kunnen u verder helpen. Het vroegtijdig toetsen van een boodschap bij mensen die én een belang hebben én verantwoordelijkheid hebben versnelt doorgaans de besluitvorming. Het in een vroeg stadium toetsen van ideeën is effectief om de boodschap bij te stellen of om te besluiten het idee te laten rusten. Of juist met volle kracht verder te gaan.

samenwerkingsverbanden
Search