Om op tijd te kunnen ingrijpen moet u weten wat er speelt. Het scherp bijhouden van externe ontwikkelingen vereist specialistische kennis.

Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het nodig precies te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. De politieke monitor van Publieke Zaken houdt u op de hoogte wat er op uw dossier speelt, zowel in politiek Den Haag, Brussel of indien nodig bij provincies en gemeenten. Een goede monitor helpt uw organisatie proactief uw doelen te realiseren door op het juiste moment actie te ondernemen. Beter een lucifer doven dan een uitslaande brand.

Publieke Zaken selecteert de voor u de relevante Kamerbrieven (beleidsstukken en wetsvoorstellen), moties, amendementen en schriftelijke vragen. Ook persberichten en weblogs van politieke partijen, brancheorganisaties of werkgevers- en werknemersorganisaties worden gezien. We analyseren die voor u en stellen (mogelijke) vervolgacties en strategische stappen voor.

U kunt er voor kiezen om een dagelijks of wekelijks een nieuwsoverzicht te ontvangen. Dit overzicht kan worden opgemaakt in de huisstijl van uw organisatie.

Publieke Zaken is geen nieuwsdienst maar een Public Affairs-adviesbureau. Informatie die wij toesturen is ter zake en wordt voorzien van een advies. Bovendien zal de informatie in duidelijke taal zijn om die intern in uw organisatie te kunnen verspreiden.

politieke monitor publieke zaken

Voor meer informatie over de politieke monitoringdienst kunt u mailen naar info@publiekezaken.eu

Search