Kennisoverdracht is een van de belangrijkste uitgangspunten van Publieke Zaken. Coaching en training van het Public Affairs-team van uw organisatie is daarvoor absoluut aan te raden. Het uiteindelijke doel van de PA-advisering is dat organisaties zelfstandig hun belangen kunnen behartigen.

Inzicht in formele processen

Inzicht hebben in het formele en informele wetgevings- en beleidvormingsproces is cruciaal voor het behartigen van belangen. Wie inzicht heeft, weet op welke momenten beïnvloeding door lobbyactiviteiten mogelijk is.

Presentatie

Noodzakelijk is een boodschap duidelijk over te brengen. Het presenteren ervan is minstens zo belangrijk als het verhaal zelf. Publieke Zaken werkt daarom samen met de beste trainers om te zorgen dat uiteindelijk het succes niet verloren gaat door een verkeerde presentatie.

Lobbyvaardigheden

Lobbyen is vooral goed luisteren, vragen en doorvragen naar de bedoeling van de wetgever. Naast deze voor een lobbyist belangrijke algemene competenties gaat het ook om de juiste vaardigheden. Tijdens de cursus Lobbyvaardigheden krijgen cursisten inzicht in verschillende daarvan, met duidelijke voorbeelden van de do’s en vooral de don’ts. Uiteindelijk leren we door onze ervaring.

Publieke Zaken biedt samen met politieke communicatiespecialisten ook cursussen op maat aan, volledig toegesneden op de specifieke vragen en wensen van uw organisatie.

Search