Voorafgaand aan een lobbytraject kan het zinvol zijn om eerst de haalbaarheid van het project te onderzoeken. In een haalbaarheidsstudie onderzoeken wij de kansen en risico’s. Met behulp van ons uitgebreide netwerk brengen wij de posities van de regering, ambtenaren, politieke partijen, marktspelers en andere relevante stakeholders in kaart. Wie zijn de belangrijkste spelers in het proces (politici, ambtenaren, opinion leaders, belanghebbenden, concurrenten?). Met wie kunt u samenwerken en hoe verbinden wij de verschillende belangen.

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een go/no-go beslissing. Zijn vervolgstappen zinvol en zo ja, hoe ontwikkelen wij samen een op maat gesneden lobbystrategie?

haalbaarheidsstudie
Search