Volg de verkiezingen via ‘Mijn Publieke Zaken’

Vanaf 12 februari gaat de Tweede Kamer het verkiezingsreces in en komt het ‘gewone’ Kamerwerk stil te liggen. “De politiek” in de brede zin van het woord valt echter geenszins stil. De huidige Kamerleden en kandidaat-Kamerleden zullen zich gaan richten op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Ook tot het verkiezingsreces zullen Kamerleden, door de val van het kabinet Rutte-III, zich naar verwachting al meer richten op de verkiezingen.

Naast het coronabeleid zullen dit ook verkiezingen worden waar fundamentele vragen op het gebied van energie, klimaat en landbouw op het spel staan: hoe past Nederland haar klimaatbeleid aan op een verhoogde emissie-reductiedoelstelling voor 2030 vanuit de EU, hoe gebruiken we vrijgekomen stikstofruimte, en hoe zorgen we dat nieuwe technologieën zoals groene waterstof voldoende opgeschaald worden in de komende jaren? Verschillende brancheorganisaties, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties organiseren in aanloop naar de verkiezingen verkiezingsdebatten over deze thema’s.

Publieke Zaken houdt haar klanten middels Mijn Publieke Zaken op de hoogte van de activiteiten van politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties in het kader van de verkiezingen. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van wat er speelt. Te lezen valt welke kandidaten namens de politieke partijen het woord mogen voeren op de verschillende thema’s en wat voor standpunten zij in debat en tijdens hun campagnes naar voren brengen. Publieke Zaken gaat zich hiernaast buigen over aangenomen amendementen op en analyses van de definitieve verkiezingsprogramma’s. Publieke Zaken duidt daarnaast ook de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van het PBL en CPB. Welke maatregelen uit de programma’s worden daadwerkelijk aan de planbureaus voorgelegd en wat is daarvan de economische- en milieu-impact?

Publieke Zaken adviseert haar klanten tevens specifiek over kansen en bedreigingen van de verkiezingsprogramma’s, het opbouwen van een netwerk voor de nieuwe Kamerperiode, de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor de bedrijfsvoering en het onder de aandacht brengen van standpunten tijdens de kabinetsformatie.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen doen in de verkiezingstijd? Neem dan contact op met thomas@publiekezaken.eu of vraag een gratis proefabonnement aan op Mijn Publieke Zaken om zo op de hoogte te blijven van het laatste verkiezingsnieuws!

 

Search