Hieronder vindt u een overzicht van de afgelopen nieuwsbrieven:

Publieke Zaken - energie verkiezingsbijeenkomst 1 februari 2017
We kijken terug op een geslaagde en constructieve verkiezingsbijeenkomst!
 
Natuurlijk was het thema energie, duurzaamheid en klimaat. Remco de Boer (BNR/FD) trapte de bijeenkomst af met een scherpe en hilarische column om het publiek vast op te warmen (klik hier om enkele fragmenten terug te lezen). Zo stelde 'het CDA in het Trump-tijdperk erg teleur, veel te degelijk.' Daarna gingen Agnes Mulder (CDA) en Andre Bosman (VVD) in debat onder leiding van Carla Joosten. Ook het publiek kon de ervaren Kamerleden kritisch bevragen! 
 
De urgentie voor de energietransitie wordt gevoeld, zo stelde Agnes Mulder: 'Er is geen plan B, dit moeten we gewoon doen. We kunnen het ons niet veroorloven dat dit een hobby blijft van de linkerkant van de Kamer.' Daarbij kiest het CDA voor 'innovatie, werkgelegenheid en draagvlak.'
 
De energieagenda van Minister Kamp stelt dat we gaan sturen op CO2. Een verstandige doelstelling vindt Andre Bosman: 'Als CO2 een reële prijs krijgt, gaan zaken vanzelf en gaat iedereen aan de slag met energiebesparing en investeringen. Bij een CO2 prijs binnen het ETS blijven we echter wel kijken naar wat andere landen doen.'
 
Andre Bosman gaf daarnaast een toelichting op zijn amendement op het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Bosman stelt voor om de verplichte aansluiting op het gasnet los te laten. Hij wil 'de gemeenten in hun kracht te zetten om na te denken wat ze kunnen doen aan alternatieven voor een gasaansluiting.'
 
Ook Remco Dijkstra (VVD) was aanwezig bij het debat. Op verzoek gaf hij een korte toelichting op zijn activiteiten in de rol van Rapporteur over het Europese Winterpakket en de Energie-unie. 'Energie en klimaat zijn immers bij uitstek zaken die je Europees moet regelen.'
 
Voorafgaand aan het debat vond ook de lancering van “Mijn Publieke Zaken” plaats. Dit is onze nieuwe database om altijd op de hoogte te blijven van de beleidsontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Klik hier voor de informatiefolder.
 
Bijgaand een impressie van de bijeenkomst.
Publieke Zaken - Uitnodiging energie verkiezingsbijeenkomst 1 februari 2017
Wij nodigen u van harte uit voor een energie verkiezingsbijeenkomst!

Twee ervaren Kamerleden, Agnes Mulder (CDA) en André Bosman (VVD), zullen onder leiding van Carla Joosten (o.a. Elsevier) in debat gaan over energiethema’s. Remco de Boer (energiejournalist bij o.a. FD/BNR) presenteert een gesproken column. Wat zijn de belangrijke thema’s voor het nieuwe regeerakkoord? Wat moet de energieambitie zijn? 
 
Naast het debat tussen de beide politici is er volop ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en met de politici en elkaar in gesprek te gaan.
Programma:
17.30 uur: inloop
18.00 uur: welkom
18.05 uur: column door Remco de Boer
18.15 uur: debat met Agnes Mulder (CDA) en André Bosman (VVD)
18.45 uur: ruimte voor vragen uit de zaal
rond 19.15 uur afronding en borrel
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij ons op kantoor in Den Haag aan de Lange Houtstraat 15b.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Rik@publiekezaken.eu
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 07 - december 2016
Het energiejaar 2016 is afgesloten met de publicatie van de Energieagenda. Met de Energieagenda geeft de regering zekerheid over de koers van het energiebeleid na 2023. De komende regering zal de verschillende onderdelen moeten oppakken. Voor u betekent dit dat u goed moet opletten welke werkgroepen met de uitvoering aan de slag gaan.
 
2017 zal in het teken staan van de verkiezingen en de nieuw te vormen regering. Wie daarbij kijkt naar de verhoudingen in de Eerste Kamer, komt tot de conclusie dat er een regering zal komen van ten minste vier partijen. Een lange, warme onderhandelingszomer ligt in het verschiet.
 
Dat de verkiezingskoorts niet meer te negeren is, bleek al uit de officieuze aftrap van de campagne op maandag 12 december. Voor de woordvoerders Energie, Duurzaamheid en Klimaat organiseerde energiepodium het eerste debat. Vele debatten zullen volgen. Om het overzicht te bewaren vindt u op onze website een verkiezingsagenda waarin een overzicht van relevante debatten en verkiezingsbijeenkomsten te vinden is. Ook vindt u hier de verkiezingsprogramma’s met een overzicht van de standpunten op het gebied van Energie, Duurzaamheid en Klimaat.
 
Tot slot rest ons nog om u allen fijne kerstdagen te wensen en een bijzonder gelukkig 2017. Wij willen u hartelijk bedanken voor onze samenwerking en hopen elkaar in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid te treffen!
 
Met hartelijke kerstgroet,
 
Het team van Publieke Zaken.
Verder in deze nieuwsbrief:
 • Uitnodiging voor energieverkiezingsdebat op 1 februari
 • Kerstconcert Publieke Zaken en FBM
 • Onderzoek stagiaires Rik en Lianne
 • Mijn Publieke Zaken 
Uitnodiging energie verkiezingsbijeenkomst 1 februari 
Wij nodigen u van harte uit voor een energie verkiezingsbijeenkomst!

Twee ervaren Kamerleden, Agnes Mulder (CDA) en André Bosman (VVD), zullen onder leiding van Carla Joosten (o.a. Elsevier) in debat gaan over energiethema’s. Remco de Boer (energiejournalist bij o.a. FD/BNR) presenteert een gesproken column. Wat zijn de belangrijke thema’s voor het nieuwe regeerakkoord? Wat moet de energieambitie zijn? 
 
Naast het debat tussen de beide politici is er volop ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en met de politici en elkaar in gesprek te gaan.
Programma:
17.30 uur: inloop
18.00 uur: welkom
18.05 uur: column door Remco de Boer
18.15 uur: debat met Agnes Mulder (CDA) en André Bosman (VVD)
18.45 uur: ruimte voor vragen uit de zaal
rond 19.15 uur afronding en borrel
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Rik@publiekezaken.eu
Kerstconcert Publieke Zaken en FMB
Om u en andere partners te bedanken voor de samenwerking, en vooral om een leuke aanleiding te hebben om elkaar te ontmoeten, organiseerde Publieke Zaken samen met FBM een Kerstconcert. De muziek werd verzorgd door Henriette Feith, (sopraan) en het Apollo Ensemble met Lilia Slavny (barokviool) Marion Boshuizen (clavecimbel) en Thomas Oltheten (fagot).

In het intieme kerstconcert klonken verwachting, lofzang en stille verwondering door in werken van Bach, Händel, Telemann, Hahn en Vondel. Maar ook oude kerstmelodieën zoals “I wonder as I wander” klonken als een herinnering aan lang vervlogen tijden. Met een fraaie solocantate voor de derde kerstdag van Telemann werd het programma besloten. Wij kijken terug op een bijzonder gezellige bijeenkomst.
 
Onderzoek Rik en Lianne
Rik Kleine en Lianne Arentsen zijn inmiddels flink gevorderd met hun onderzoek naar de Europese informatiestromen en de mogelijkheden om de Europese besluitvorming te beïnvloeden via de nationale parlementen. Aan de hand van het rapport “Voorop in Europa” heeft de Tweede Kamer haar eigen werkprocessen verder aangepast om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen.
 
De vraag is hoe Public Affairs adviseurs hierop kunnen anticiperen. Begin volgend jaar verwachten zij hun definitieve resultaten te kunnen presenteren. Als u benieuwd bent naar deze resultaten of u vraagt zich af hoe uw organisatie beter grip kan krijgen op de Europese politieke procedures, neemt u dan vooral contact op via lianne@publiekezaken.eu. Lianne en Rik geven graag een korte toelichting op de resultaten. 
Database: Mijn Publieke Zaken

Om onze monitoringsdienst verder te professionaliseren, hebben wij een database ontwikkeld. Op tijd is te laat is het belangrijkste inzicht in de Public Affairs. De database is een belangrijk instrument om steeds pro-actiever te kunnen optreden. U kunt attenderingen ontvangen over voor u belangrijke thema’s. Zoals u van ons gewend bent, gaat het daarbij niet alleen om beleidsdocumenten, maar geven wij ook duiding aan belangrijke rapporten. Bovendien heeft u in de database toegang tot alle beschikbare informatie, ook over thema’s waarvoor u geen attendering krijgt. 
Momenteel hebben wij geen vacatures. Publieke Zaken is altijd op zoek naar ambitieuze mensen om ons team te versterken. Open sollicitaties of een verzoek om informatie naar de mogelijkheden kunt u altijd richten aan het secretariaat via info@publiekezaken.eu
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 06 - Oktober 2016
Afgelopen vrijdag stonden de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 en de evaluatie van het energieakkoord op de agenda van de Ministerraad. Klik hier voor de publicaties.
 
De Nationale Energieverkenning is een jaarlijks rapport over de energiehuishouding van Nederland en de uitstoot van broeikasgassen en vormt daarmee de feitenbasis voor de politieke besluitvorming. NEV 2016 geeft een gemengd beeld: sommige energie- en klimaatdoelen zijn haalbaar, andere zijn nog ver weg.
 
Zo lijkt de 25% broeikasgasreductie in 2020 net haalbaar. Opvallend is dat de emissies van 1990 naar boven zijn bijgesteld (o.a. rond dieselverbruik verkeer) en de emissieramingen voor 2020 zijn naar beneden bijgesteld (o.a. vanwege meer stroomimport). Daarmee lijkt de druk van de ketel voor het kabinet in de Urgenda klimaatzaak.
 
Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 lijkt niet te worden gehaald en blijft steken op 12,5%. Ook het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 lijkt moeilijk haalbaar. Verder verwacht de NEV een toenemende productie uit kolencentrales en stelt zij dat bij een maximumproductie van het Groningenveld van 24 mrd m3 per jaar, Nederland nog langdurig in de eigen gasbehoefte kan voorzien.
 
De ontvangst van de NEV 2016 en de evaluatie van het energieakkoord leken hier en daar toch wat somber. 'Als de makkelijke maatregelen eenmaal genomen zijn wordt het een stuk moeilijker’ zo stelt Pieter Boot, hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving en medeopsteller van de Nationale Energieverkenning.
 
De uitdaging om over te schakelen op een duurzame en hernieuwbare energievoorziening blijft dus nog een hels karwei. Toch ook goed nieuws, want minister Kamp informeerde de Tweede Kamer ook over de evaluatie van het energieakkoord door de KWINK Groep. De evaluatie stelt dat het energieakkoord aantoonbaar bijdraagt aan een versnelling van het beleid op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie. Het energieakkoord gaat nu wel een volgende fase in. Afspraken moeten omgezet en vertaald worden in regelingen en projecten, programma’s en procesresultaten in concrete effecten.
 
Voor onze relaties organiseren wij binnenkort een lezing over beide rapporten. Wij hebben Marcel Crok gevraagd om een inleiding voor te bereiden. Aan de hand daarvan is gelegenheid voor vraag en antwoord. Marcel Crok is wetenschapsjournalist en onder andere auteur van het boek: ‘De staat van het klimaat’. Er zijn nog een paar plaatsen open. Voor meer informatie info@publiekezaken.eu 
Verder in deze nieuwsbrief:
 • In gesprek met de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert
 • (Concept) verkiezingsprogramma’s
 • Lianne Arentsen en Anne Bonewit
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Publieke Zaken

Zie onze website voor meer informatie
 
In gesprek met de minister van Defensie
Op dinsdag 23 augustus was de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, te gast bij Publieke Zaken. De minister sprak over de relatie tussen internationale veiligheid en energie. Ook keken we gezamenlijk vooruit naar het komende politieke jaar en de verkiezingen van maart 2017. De geopolitieke dynamiek vraagt steeds meer aandacht en steeds vaker wordt een beroep gedaan op het ministerie van Defensie. Het beveiligen van handelsroutes, toegang tot grondstoffen en energie, maar ook onze eigen veiligheid vragen om continue aandacht.

Klik hier voor foto’s van de bijeenkomst
 
De verkiezingen komen eraan!
Het kan u niet ontgaan zijn. Het Binnenhof is langzamerhand aan het overschakelen naar de campagnestand. Van de meeste partijen zijn inmiddels (concept) verkiezingsprogramma’s bekend. 

Publieke Zaken verzamelt voor u alle (concept)programma’s inclusief samenvatting van de programmapunten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid op onze website
Nieuwe collega's
Ook mogen wij u in deze nieuwsbrief voorstellen aan twee nieuwe stagiaires. Lianne Arentsen is inmiddels al volop bezig en doet onderzoek op het gebied van de informatiestromen in de Europese Unie.

Binnenkort zal ook Anne Bonewit beginnen aan een stageproject.
 
Momenteel hebben wij geen specifieke vacatures. Publieke Zaken is altijd op zoek naar ambitieuze mensen om ons team te versterken. Open sollicitaties of een verzoek om informatie over de mogelijkheden kunt u altijd richten aan het secretariaat via info@publiekezaken.eu
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 05 - juli 2016
De afgelopen periode eindigden verschillende dingen. Zo eindigden het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, kozen de Britten voor een Brexit, kwam er een einde aan de energiedialoog en afgelopen week kwam een einde aan het parlementaire jaar 2015-2016. Het reces is inmiddels aangebroken, dus komt er ruimte voor veel nieuwe onderwerpen. De evaluatie van het Energieakkoord, de nieuwe begroting en natuurlijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Genoeg reden om vast vooruit te kijken naar het nieuwe politieke seizoen.
 
Dat vooruitkijken zullen we samen doen met de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert. De Minister komt eind augustus bij Publieke Zaken op bezoek voor een informatieve en informele bijeenkomst. Ze zal onder andere spreken over de relatie tussen internationale veiligheid en energie. Als u interesse heeft hierbij aanwezig te zijn, kunt u een mail sturen aan arnand@publiekezaken.eu.
 
Verder in deze nieuwsbrief:
 • Werkbezoek Dörpen
 • Masterclass Public Affairs
 • Nieuwe collega’s Eveline Goesten en Rik Kleine
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Publieke Zaken

Zie onze website voor meer informatie

 
Bezoek aan Green Energie Park Dörpen/Hessen

Eind mei is het team van Publieke Zaken samen met een aantal partners op bezoek geweest bij het Green Energy Park in Dörpen. Het Green Energy park is een internationaal onderzoeksproject waar windenergie, zonne-energie, diepe geothermie en waterkracht samen komen. Het is bovendien de locatie waar elektriciteit binnenkomt van de verschillende Duitse offshore windparken. De transporteerbare gelijkstroom wordt hier omgezet tot voor huishoudens bruikbare wisselstroom. Ook hier speelt de zoektocht naar het juiste medium en de juiste plek om stroom op te kunnen slaan.
Masterclass Public Affairs
Op 1 juni heeft de Publieke Zaken Masterclass weer plaatsgevonden. Deze keer werden wij ontvangen in het Tuinhuis van de Haagsche Kluis. Wij kijken terug op een informatieve en constructieve bijeenkomst. René Leegte deelde zijn ervaringen als PA-adviseur en als Tweede Kamerlid aan de hand van verschillende cases. Julie de ‘Hondt (griffier vaste Kamercommissie Europese Zaken) gaf een toelichting op de Europese context van Public Affairs en de mogelijkheden om de besluitvorming in Brussel vanuit de Tweede Kamer te beïnvloeden. Remco Dijkstra vertelde hoe Public Affairs professionals voor hem van toegevoegde waarde kunnen zijn bij zijn werkzaamheden als woordvoerder Milieu en klimaat in de Tweede Kamer.
 
Natuurlijk is het mogelijk om de cursus aan te passen aan specifieke wensen van uw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
 
Nieuwe collega's
Maaike van der Nol heeft haar stage bij Publieke Zaken inmiddels succesvol afgerond! Ze is afgestudeerd met een prachtig cijfer. Wij willen haar nogmaals erg bedanken voor haar inzet en veel succes wensen met het vervolg van haar Master.

Tegelijkertijd mogen we twee nieuwe mensen verwelkomen die het team komen versterken. Eveline Goesten is begonnen als nieuwe adviseur en Rik Kleine zal in augustus beginnen met zijn stage. Rik gaat onder andere onderzoek doen naar de Europese informatie stromen, zodat wij u nog beter kunnen informeren over Brusselse ontwikkelingen.
Publieke Zaken is altijd op zoek naar ambitieuze mensen om ons team te versterken. Open sollicitaties of een verzoek om informatie naar de mogelijkheden kunt u altijd richten aan het secretariaat via info@publiekezaken.eu
 
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 04 - april 2016
Op woensdag 1 juni organiseert Publieke Zaken, in samenwerking met Julie d’Hondt, de Masterclass Public Affairs. René Leegte zal inzichten delen die hij opdeed in zijn periode als lid van de Tweede Kamer, waardoor hij de politiek van binnenuit heeft ervaren. In de politiek geldt: Op tijd is te laat, dus hoe kun je eerder je punt maken?
 
Ook de Europese dimensie van Public Affairs komt aan bod.  Julie d'Hondt is EU-adviseur bij de vaste Kamercommissie Europese Zaken in de Tweede Kamer. Vanuit haar jarenlange ervaring zal zij tekst en uitleg geven over hoe Brussel werkt en de mogelijkheden om Europa te beïnvloeden vanuit de Tweede Kamer.
 
Door deze masterclass krijgen deelnemers scherper inzicht in de procedures, de relatie tussen en met ministeries/ Regering/ Tweede Kamer en steeds belangrijker, de Eerste Kamer. Maar net zo belangrijk zijn de juiste vaardigheden. Wat is effectief en wat juist niet.
 
Klik hier voor een uitgebreider programma en het aanmeldingsformulier.
Verder in deze nieuwsbrief:
 • Start van de Energiedialoog
 • Team Storm Eindhoven
 • Reuring Café met als titel Democratie in Europa
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Publieke Zaken

Zie onze website voor meer informatie
Start van de Energiedialoog

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en ambassadeur André Kuipers hebben op 7 april in Rotterdam het startsein gegeven voor de energiedialoog. Naast Rotterdam waren er ook in Leeuwarden en Eindhoven bijeenkomsten om de start van de energiedialoog te markeren.

De energiedialoog gaat de komende drie maanden door met het betrekken van mensen bij het vraagstuk van de energietransitie en het ophalen van ideeën voor onze energievoorziening van de toekomst. Alle informatie daarover en de mogelijkheid om ook online uw mening en ideeën kenbaar te maken, vindt u op de site van de energiedialoog www.mijnenergie2050.nl. Hier vindt u ook een overzicht van bijeenkomsten die in het land worden georganiseerd en bijeenkomsten die het ministerie organiseert in verband met de Energiedialoog. Heeft u vragen over wat de energiedialoog voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.
 
Team Storm Eindhoven
Team STORM Eindhoven heeft grote ambities: op een zelfontwikkelde elektrische motorfiets in 80 dagen rond de wereld. Om dit doel te volbrengen heeft de groep ondernemende studenten van de TU/e ‘s werelds eerste elektrische toermotorfiets ontwikkeld met een uniek modulair batterijpakket dat de motor 380km bereik geeft. De STORM World Tour is de ultieme uitdaging om de ware potentie van elektrisch rijden overal onder de aandacht te brengen. Tijdens deze grote promotietour wordt lokaal opgeladen, om zo wereldwijd media te enthousiasmeren en betrokken partners in beeld te brengen. René Leegte was half April op bezoek bij STORM, en enthousiast om mee te denken richting de start op 14 augustus 2016. Er worden nog sponsoren gezocht, dus meld u aan!
Media: 

Filmpje STORM Pulse: https://youtu.be/rwnvaK35iIQ
Optreden STORM in RTL late night: https://youtu.be/AChtDNwb7m8
Foto STORM Pulse https://www.storm-eindhoven.com/STORM_Pulse 
 
Reuring Café: Democratie in Europa
Een groot deel van de Nederlandse wetgeving vindt zijn oorsprong in de Europese Unie. Bij het wetgevingsproces zijn zowel de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement betrokken. Waar zitten zij elkaar in de weg en waar vullen zij elkaar aan? Waar ligt eigenlijk de democratie in Europa? Is er genoeg samenwerking tussen de EU en de nationale parlementen? En hoe ervaren de nationale parlementen de samenwerking met het Europees Parlement? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in het Reuring Café met als titel Democratie in Europa, dat 15 maart jongstleden plaatsvond in de Glazen Zaal in Den Haag.

René Leegte trad op als host en deelde zijn inzichten als oud-parlementariër en rapporteur van het rapport Voorop in Europa. De andere deelnemers aan het debat waren Renata Voss, griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Jan Hamilton, griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Renée Jones-Bos, secretaris- generaal Buitenlandse Zaken en Arend Jan Boekestijn, oud-parlementariër, columnist en radiomaker.
De sleutel tot een beter Europa ligt in de Tweede Kamer, zo stelde René. 'De Kamer is de belangrijkste schakel tussen de Nederlandse kiezer en het Europese bestuur. Alle landen zijn op hetzelfde moment bezig met dezelfde onderwerpen, dus samenwerken ligt voor de hand'. Werkt het Nederlandse parlement goed samen met het Europees parlement? 'Dat kan beter', meent Leegte. 'Er zit veel onkunde en ego’s in de weg. Europees parlement is een jong parlement, dat veel wil. De Tweede Kamer is ouder en meer traditioneel. Bovendien is de profileringsdrang anders. Tweede Kamerleden worden afgerekend op nationale thema’s. Politici getraind om te zenden, terwijl voor goede samenwerking luisteren ook heel belangrijk is. Ambtenaren, politici, griffie… de verschillende bloedgroepen werken langs elkaar heen. Dat zie je ook in andere landen.’
 
Klik hier voor foto, video’s en een uitgebreid verslag
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 03 - februari 2016
Nieuw rapport, een nieuw kantoor en een nieuwe markt!
 
Ongeveer een half jaar geleden heeft Publieke Zaken een frisse doorstart gemaakt als Public Affairs adviesbureau. Inmiddels zijn wij vanuit ons nieuwe kantoor in Den Haag met een enthousiast en betrokken team van vijf adviseurs aan het werk om bedrijfsleven en overheid met elkaar te verbinden. Een prachtige uitvalsbasis om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Minister van Economische Zaken Henk Kamp en voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein hebben het kantoor van Publieke Zaken officieel geopend.

klik hier voor de openingsspeech van René Leegte
Klik hier voor foto’s van de opening
 
Verder in deze nieuwsbrief:
 • Wat betekent het energierapport voor uw organisatie?
 • Publieke Zaken op handelsmissie in Iran
 • Succesvolle masterclass Public Affairs in Nieuwspoort
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Publieke Zaken

Zie onze website voor meer informatie
Het energierapport

Onlangs werd het energierapport gepresenteerd. Dit rapport gaat uit van de toepassing van energie: warmte, elektriciteit, transport en als grondstof voor de chemische industrie. De gedachte is dat daarmee gerichter innovaties tot stand komen. Hiermee wil het rapport richting geven aan de doelstellingen voor 2020 en 2050: het verder terugdringen van de CO2-uitstoot.
 
Opvallend is dat hierin een strategische rol wordt gezien voor publieke bedrijven (zoals afvalbedrijven en netbeheerders). Verder is nieuw dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het energiebeleid meer bij de lokale overheden komt te liggen.
 
Het energierapport geeft een aantal dilemma’s weer en is een uitnodiging voor een energiedialoog waarin bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen meepraten.
 
Een risico dat Publieke Zaken ziet, is dat de dialoog een lobbywedstrijd gaat worden tussen de gevestigde belangen. Bent u benieuwd wat de gevolgen of kansen zijn van het energierapport en de energietransitie voor uw organisatie. Graag maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bespreken welke kansen er zijn.
 
Masterclass Public affairs
Op 19 januari organiseerde Publieke Zaken in Nieuwspoort een masterclass Public Affairs. Aan de hand van verschillende cases deelde René Leegte zijn ervaringen als voormalig lid van de Tweede Kamer. Mendeltje van Keulen (griffier vaste Kamercommissie Europese Zaken) gaf een toelichting op de Europese context van Public Affairs en de mogelijkheden om de besluitvorming in Brussel vanuit de Tweede Kamer te beïnvloeden.
 
Het is mogelijk om de masterclass voor uw organisatie op maat te maken. Neem contact op voor meer informatie. Zie ook de agenda op onze website voor de volgende masterclass.
 
Handelsmissie Iran
In januari organiseerde René Leegte in opdracht van een klant een handelsmissie naar Iran. In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Teheran waren afspraken gemaakt met verschillende potentiële handelspartners in Iran. Het land biedt veel kansen en een grote markt met 80 miljoen mensen. Tegelijk zijn er ook risico’s. In de media wordt slordig gesproken over het opheffen van sancties, terwijl het gaat om het opschorten ervan. Dat wil zeggen dat binnen 30 dagen de sancties weer van kracht kunnen zijn, waarna contracten binnen 3 – 6 maanden uitgediend moeten worden.

Via deze link kunt u meer lezen over de sancties en u kunt uiteraard hierover contact opnemen. 
 
 
Vacatures en stages
Publieke Zaken is altijd op zoek naar ambitieuze mensen om ons team te versterken. Open sollicitaties of een verzoek om informatie naar de mogelijkheden kunt u altijd richten aan het secretariaat via info@publiekezaken.eu
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 02 - december 2015
Dit is de tweede nieuwsbrief van Publieke Zaken

Nederland is druk bezig met het voorzitterschap van de Europese Unie. Via deze links verwijzen wij naar het drukke en ambitieuze programma van zowel Tweede Kamer als regering. Dat betekent veel nieuwe Europese voorstellen, wetgeving en initiatieven. Publieke Zaken houdt deze ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten. René Leegte publiceerde in zijn tijd als Kamerlid het rapport  "Voorop in Europa", over de mogelijkheden om de Europese beleidsmakers vanuit Nederland te beïnvloeden en deed verschillende aanbevelingen om de instrumenten vanuit de Kamer beter in te zetten. Bent u benieuwd wat het voorzitterschap betekent voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.
 
Graag maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bespreken hoe wij uw relatie met de overheid kunnen verbeteren.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Publieke Zaken
 
Zie onze website voor meer informatie
Geef u op voor de Masterclass Public Affairs
Dinsdag 19 januari organiseert Publieke Zaken een Masterclass Public Affairs.
René deelt zijn ervaringen als PA adviseur en als lid van de Tweede Kamer om daarmee de effectiviteit van de deelnemers te verhogen. De masterclass richt zich op zowel (1) de bekwaamheid als (2) de essentiële vaardigheden van een PA adviseur. U kunt zich hier aanmelden.

1848 Beta: Politieke monitoring in de 21ste eeuw


 


Houdt u zich ook bezig met het monitoren van de Nederlandse politiek?

Dan is 1848 een efficiënte en gemakkelijke tool om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van de Tweede Kamer. De tool is nog wel in volle ontwikkeling.
Bent u nieuwsgierig en wilt u de tool uitproberen? Neem dan contact op via de website van
1848.
Topsector Energie
Op 5 november vond de werkconferentie Topsector Energie plaats. Het team van Publieke Zaken was erbij en directeur René Leegte verzorgde samen met Roebyem Anders, Hans Warmenhoven, Rene Idema en Sander Van der Wal een sessie waar constructief en kritisch gediscussieerd werd over de versnelling van de energietransitie.

Bekijk hier de video van de werkconferentie Topsector Energie 2015.
Leestip
Als een klein Brits bedrijf als eerste in Nederland naar schaliegas wil boren, is er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Totdat één man in verzet komt. Zijn strijd groeit uiteindelijk uit tot een van de meest geruchtmakende en succesvolle milieucampagnes van de afgelopen decennia.

Zo onbekend als schaliegas in 2010 nog is, zo omstreden is het een jaar later. Inmiddels boezemt alleen al het wóórd angst in. Toch wordt het gas nergens in ons land gewonnen. Zelfs proefboringen zijn taboe. Niemand weet daardoor of winning überhaupt wel haalbaar is.

Alle seinen voor zo’n proefboring stonden in 2010 op groen, alle vergunningen waren rond. En toen keerde het tij. Tussen hoogmoed en hysterie vertelt het fascinerende verhaal over een coalitie van bezorgde burgers en door de wol geverfde activisten die dát voor elkaar kreeg.
Maar vooral is dit boek een onthullende, en bij vlagen ontluisterende, blik achter de schermen van de moderne mediademocratie. Waar beeldvorming koning is, framing hoogtij viert en vrijwel niemand feiten en fictie nog uit elkaar kan houden – met alle gevolgen van dien.  Meer lezen en bestellen
 
Publieke Zaken gaat verhuizen en breidt het team uit!
Publieke Zaken gaat verhuizen
Vanaf 1 januari gaan we kantoor houden in Den Haag. Neem een kijkje op onze website, of neem contact op voor een hernieuwde kennismaking en kom bij ons langs aan de Lange Houtstraat 15/B, 2511CV te Den Haag.
Arnand Siem
Adviseur

Arnand Siem is adviseur bij Publieke Zaken. Arnand studeerde in 2014 af in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel volgt hij de masterprogramma’s: Public Management aan de Erasmus Universiteit en Data Science: Business and Governance aan de Tilburg University.
Lees meer
Thomas Truijens
Adviseur


Thomas heeft aan de Universiteit Leiden Politicologie gestudeerd en Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen heeft hij een aantal maanden in Spanje gewerkt. Sinds oktober 2015 is Thomas Adviseur bij Publieke Zaken.
Lees meer

 

Op zoek naar een Stage?

Wij zoeken stagiaires die willen meedraaien in ons team om klanten te ondersteunen en daarnaast eigenstandige projecten en onderzoeken uit willen voeren.
Lees meer
Publieke Zaken - Nieuwsbrief 01 - 2015
Lees hier de online versie
Dit is onze eerste nieuwsbrief. Publieke Zaken is een Public Affairs adviesbureau dat zich vooral richt op het gebied van energie, milieu, transport, voedsel en water. Zowel in Nederland als in Europa. Over een tiental jaren wonen op onze wereld negen miljard mensen, in steeds groter wordende steden. Hierdoor ontstaan kansen.

Alleen door deze vragen met nieuwe antwoorden en soms in nieuwe samenwerkingsverbanden aan te pakken ontstaan duurzame oplossingen.
Om die wettelijk te verankeren zal de wetgever ondersteund moeten worden in het wetgevingstraject. Samen met onze klanten en relevante stakeholders vormen wij samenwerkingsverbanden die beleidsmakers en wetgevers daarbij ondersteunen.
 
Graag maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bespreken hoe wij uw relatie met de overheid kunnen verbeteren.
 
Met vriendelijke groeten,
 
René Leegte, Renske de Lange en Tom van der Maas

Lees meer
Nieuwe start, nieuwe site!
Publieke Zaken heeft een frisse start gemaakt. Neem een kijkje op onze nieuwe site, of neem contact op voor een hernieuwde kennis-making.

Wij zoeken enthousiaste stagiaires die willen meedraaien in ons team om klanten te onder-steunen en daarnaast eigen-standige projecten en onder-zoeken uit willen voeren.

 
Het team van Publieke Zaken
René Leegte
Directeur Eigenaar

Publieke Zaken heeft ruime ervaring in de politiek en wordt geleid door René Leegte, ondernemer en oud-parlementslid.
Lees meer >

Renske de Lange
Adviseur

Renske de Lange is adviseur bij Publieke Zaken. Ze studeerde in 2015 af in het Nederlands Staatsrecht aan de UvA. Zij volgt momenteel nog de master Wijsbegeerte.
Lees meer >

Tom van der Maas
Associate Adviseur

Tom van der Maas is associate adviseur bij Publieke Zaken en werkt als zelfstandig adviseur op het vlak van communicatie en public affairs.
Lees meer >

Search